Teatr

„Miasto Dada” w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Sztuki Współczesnej

Spektakl Teatru Czytelni Dramatu został zakwalifikowany do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej.
Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu popularyzację współczesnego dramatu polskiego, promocję rodzimych dramatopisarzy, wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej oraz nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych.
Premiera spektaklu odbyła się 29 października 2016 r. w Centrum Kultury podczas wydarzenia eduDada Days.

Tematyka spektaklu dotyka specyfiki miasta i świata wyczytanego z systemu znaków. Jest to spojrzenie przez pryzmat problemów współczesnej jednostki zderzonej z potęgą placu, jak i braku przestrzeni w publicznych środkach transportu, z problemem napięć rodzących się po obu stronach miski, a szczególnie na jej brzegach, gdzie gęstość zaludnienia powoduje, że każde państwo-miasto z narzecza przełożonego na język wszelkich przekładów tworzy sobie swój mały zalew i mały sąd najwyższy. Dlatego właśnie postanowiliśmy wspólnie podjąć ten temat, przyjrzeć mu się uważnie z bliska, a to, co zobaczyliśmy, przeraziło nas i daliśmy temu wyraz w naszej sztuce.
Wojciech Dunin-Kozicki

belka-logotypow-konkurs

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl