Taniec/Teatr

Rozpoczyna się IX edycja Maat Festival

MAAT FESTIVAL jest pierwszym rezydencyjnym festiwalem w Polsce, który zapewnia laboratoryjne warunki pracy zaproszonym tancerzom. Wspólnie z artystami będziemy przyglądać się ich procesowi pracy studyjnej, aby na koniec roku spotkać się w wspólnej przestrzeni prezentacji.

Pierwszą rezydentką jest Anita Wach, która tak opisuje wstępny koncept swojej pracy o roboczej nazwie „peer to peer”:

Punktem wyjścia jest książka francuskiego filozofa Michela Serres 'Pasożyt'. Performera widzę jako gospodarza „nosiciela'- nośnika', dawcę i jako tego, którego się żywi – pasożyta, wchodzi on w te role płynnie,zamiennie podobnie jak widz, który nastawiony wyłącznie na odbiór w rezultacie oddaje najcenniejsze co posiada- świadomą uwagę. Gospodarzem jest zarówno widz jak i performer, obydwoje pasożytują na tej ryzykownej relacji próbując zachować niezależność w sytuacji fizycznej bliskości.

Ważny jest też kamuflaż, kostium – performer jako 'czarna skrzynka' z zapisem wydarzeń, jako ciasto urodzinowe z niespodzianką, pudełko prestidigitatora, baba w babie, rzecz w rzeczy, organizm zbudowany z tysięcy innych organizmów, nawóz dla uczty podczas której wszystko ulega spożyciu i przetrawieniu.


MAAT FESTIVAL 2017 – „ CIAŁO NARODOWE ”
organizator: Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie
współorganizator: Centrum Kultury w Lublinie
idea, koncept, kurator programu: Tomasz Bazan; produkcja: Joanna Kolstrung i Arkadiusz Sławek; współpraca: Karol Rębisz, Tomasz Fabiański, Maciej Rukasz, Małgorzata Drozd


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt współfinansowany przez Centrum Kultury w Lublinie

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl