Teatr

IX Maat Festival: rezydencja Pawła Sakowicza

Kolejnym rezydentem IX Maat Festival jest Paweł Sakowicz. Podczas pobytu w Lublinie będzie pracował nad koncepcją swojej pracy „Jumpcore”, którą zobaczymy podczas prezentacji prac wszystkich rezydentów w grudniu 2017.

Nie jest do końca jasne, czy Fred Herko planował zakończyć swój kameralny performans samobójczą śmiercią. Wziął kąpiel, włączył „Mszę koronacyjną” Mozarta i zaczął tańczyć nago w salonie dla grupy przyjaciół. Parokrotnie zbliżał się do otwartego okna. Kiedy wybrzmiał Sanctus, wziął rozbieg i wyskoczył przez okno apartamentu mieszącego się na piątym piętrze przy nowojorskiej Cornelia Street. Bo przecież każdy tancerz baletowy ma wrażenie, że potrafi latać, a zawieszony na sekundę w skoku, rzeczywiście lata.

Paweł Sakowicz – choreograf i tancerz, absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz choreografii i performansu w London Contemporary Dance School. Jego prace Bernhard i TOTAL zaproszono na Polską Platformę Tańca odpowiednio w 2014 i 2017 roku. Pracuje z choreografami i artystami wizualnymi oraz jako choreograf przy spektaklach teatralnych. Został wyróżniony w 22. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nominowany do Paszportów „Polityki” 2016 w kategorii „Teatr”.

MAAT FESTIVAL jest pierwszym rezydencyjnym festiwalem w Polsce, który zapewnia laboratoryjne warunki pracy zaproszonym tancerzom. Wspólnie z artystami będziemy przyglądać się ich procesowi pracy studyjnej, aby na koniec roku spotkać się w wspólnej przestrzeni prezentacji.


MAAT FESTIVAL 2017 – „ CIAŁO NARODOWE ”
organizator: Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie
współorganizator: Centrum Kultury w Lublinie
idea, koncept, kurator programu: Tomasz Bazan; produkcja: Joanna Kolstrung i Arkadiusz Sławek; współpraca: Karol Rębisz, Tomasz Fabiański, Maciej Rukasz, Małgorzata Drozd


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt współfinansowany przez Centrum Kultury w Lublinie

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl