She She Pop wracają do Lublina!

Konfrontacje Teatralne i She She Pop poszukują ośmiu osób, które w trakcie tygodniowych prób z zespołem pracować będą nad tematem własności oraz zechcą podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z kwestią posiadania/własności/przynależności.

Jeden z najlepszych i najważniejszych kolektywów – She She Pop – którego „Testament” został owacyjnie przyjęty przez lubelską publiczność podczas XIX Konfrontacji Teatralnych, wraca w tym roku z najnowszym projektem – „Oratorium”. W czasie tego spektaklu poza artystami związanymi z SSP na scenie pojawiają się także lokalni performerzy.

 

Do projektu zapraszamy zarówno profesjonalnych artystów, jak i amatorów. Warunkiem udziału w projekcie jest możliwość uczestnictwa w próbach w dniach 2-6 października i prezentacjach 6 i 7 października w ramach Konfrontacji Teatralnych. Próby odbywać się będą popołudniami /wieczorami oraz w weekendy, tak, by maksymalnie dostosować się do codziennego rytmu pracy uczestników.

Za udział w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie.
Zgłoszenia zawierające krótki biogram (w języku polskim i angielskim) oraz zdjęcie przyjmujemy na adres e-mail: konfrontacje.lublin@gmail.com do 7 września.
Próby prowadzone będą w języku angielskim (z pomocą tłumacza), pokazy spektaklu natomiast — w języku polskim.


Zobacz również

FreshMail.pl