Seminarium podczas Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne

Centrum Performatywne EEPAP oraz Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne ogłaszają otwarty nabór na seminarium dla młodych kuratorów, myślicieli, badaczy i praktyków sztuk performatywnych z Europy Centralnej i Wschodniej.

Chcielibyśmy zaproponować młodym kuratorom, myślicielom, badaczom i praktykom sztuk performatywnych zastanowienie się nad współczesną pozycją, rolą i odpowiedzialnością festiwalu, oraz wypracować w formie warsztatu możliwe (oraz niemożliwe!) pomysły na to, jak przejąć nad nim kontrolę, jak odzyskać go jako przestrzeń wspólną.

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim i odbędzie się w dniach 11-15 października 2017.
EEPAP pokrywa koszty podróży i zakwaterowania dla uczestników oraz oferuje bilety na festiwal Konfrontacje Teatralne (www.konfrontacje.pl). Uczestnicy zostaną poproszeni o napisanie krótkich esejów po zakończeniu seminarium.
Zgłoszenia (zawierające CV i krótki list motywacyjny) przyjmujemy na adres e-mail eepap@iam.pl do 10 września. Na zgłoszenia odpowiemy do 14 września.

prowadzący: Gundega Laivina, Daniel Blanga Gubbay

Szczegółowe informacje o programie i zgłoszeniach na seminarium

Festiwale są zdecydowanie najbardziej wpływowymi instytucjami sztuki w dziedzinie współczesnych sztuk performatywnych. Prezentują one prace artystów, często jednocześnie je produkując i promując; pełnią rolę pośrednika pomiędzy artystami i publicznością; współtworzą i czynnie kształtują krytyczny dyskurs towarzyszący artystycznym praktykom (katalogi, tłumaczenia, serie wydawnicze, książki tematyczne, itp.), aktywnie przy tym kształtując sposoby myślenia o teatrze i tańcu, oraz uczestnicząc w wytyczaniu kierunków, w których dziedziny te się rozwijają.

 


Zobacz również

FreshMail.pl