Fotografia. Dokument, mistyfikacja czy iluzja?

Pracownia Fotografii Centrum Kultury zaprasza na warsztaty fotograficzne z Lucjanem Demidowskim – lubelskim artystą-fotografem, zajmującym się problemem iluzoryczności w fotografii. W dn. 24-26 listopada artysta poprowadzi trzydniowy plener „Fotografia. Dokument, mistyfikacja czy iluzja”.

Część warsztatowa obejmuje 3 dni praktycznej pracy w formie pleneru w przestrzeniach Centrum Kultury i Centrum Spotkania Kultur. Warsztat fotograficzny jest adresowany dla uczestników zajmujących się fotografią klasyczną i cyfrową.

Uczestnicy zajmą się  motywem, który towarzyszy od początku fotograficznemu medium i znany jest co najmniej od czasów słynnego zdjęcia topielca Hipolita Bayarda. Wspólnie z prowadzącym zastanowią się, jaką rzeczywistość pokazuje nam fotografia:
Już samo założenie, że fotografia jest odbiciem rzeczywistości zawiera w sobie pewnego rodzaju sprzeczność i budzi poważne podejrzenie czy aby nie jest medium służącym niemal wyłącznie do manipulacji. Czym innym bowiem jest rzeczywistość, a czymś zupełnie innym jej odbicie. Moja ponad czterdziestoletnia praktyka dotykająca i analizująca ten istotny problem, skłania do stwierdzenia, że w obszarze fotografii, zarówno mistyfikacja jak i iluzoryczność najczęściej decydują o sile i oryginalności przekazu. I właśnie z myślą o tak konstruowanych fotografiach postanowiłem się podzielić z uczestnikami organizowanego warsztatu. Chciałbym, aby nasze / warsztatowe / spotkanie było pretekstem wyzwalającym wyobraźnię i bez jakichkolwiek zahamowań przekraczających fotograficzne konwencje.
Lucjan Demidowski

 Koszt warsztatów: 250 zł (obejmuje materiały do pracy dla uczestników, którzy będą pracować w ciemni fotograficznej)
Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 8 osób.
Zapisy przyjmujemy pod adresem e-mail: marcin.sudzinski@gmail.com
Opłatę przyjmujemy na konto Centrum Kultury w Lublinie: Pekao SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780
Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do 12 listopada

W ramach warsztatów zapraszamy także na spotkanie z Lucjanem Demidowskim, które odbędzie się 24 listopada o godz. 17:00 – czytaj więcej


Zobacz również

FreshMail.pl