Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej

Konkurs promuje literaturę i kulturę ukraińską oraz kulturę żywego słowa. Odbywa się w dwóch kategoriach: słowo (recytacja lub wywiedzione ze słowa) oraz poezja śpiewana. Uczestnicy prezentują 2 utwory z literatury ukraińskiej (poetyckie w całości lub fragmentach, lub 1 utwór poetycki i fragment prozy) w języku polskim lub ukraińskim.
Turniej Wojewódzki odbędzie się 27 marca w Centrum Kultury.
Zobacz protokół z obrad Jury

Laureaci Konkursu wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w dniach 12-15 kwietnia w Łucku (Ukraina)

Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa: regulamin


Zobacz również

FreshMail.pl