Rezerwat Dzikich Dzieci: kurs playworkingu

Pierwszy w Polsce Adventure Playground – Rezerwat Dzikich Dzieci – powraca już w maju. Dorosłych, którzy chcieliby współtworzyć tę niezwykłą przestrzeń nieskrępowanych zabaw dzieci, zapraszamy na kolejną edycję kursu playworkingu.

To dziedzina łącząca pedagogikę i animację kultury, uwzględniająca indywidualną ścieżkę rozwoju każdego dziecka. Szkolenie daje możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji i kompetencji w pracy z dziećmi. Wszystkim osobom biorącym w nim udział zapewniamy praktykę w Rezerwacie. Zapraszamy szczególnie osoby pracujące z dziećmi (w świetlicach opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach kultury) oraz absolwentów takich kierunków jak: ratownictwo medyczne, pedagogika, animacja kultury, architektura krajobrazu).

 Kurs podstawowy składa się z dwóch etapów:

  •  Pięciodniowy darmowy kurs playworkerski (wykłady w Centrum Kultury i wizyty w Rezerwacie).
  • Praktyczny staż w Rezerwacie – (czas trwania: min. 3 dni; stażysta zatrudniony jest na umowę zlecenie i otrzymuje za staż wynagrodzenie)

prowadzenie: Max Mueller – certyfikowany wykładowca i doradca ds. Quality in Play i Celebrating Quality. dyplomowany Playworker w stopniu CACHE Level 5 Diploma, współpracujący z organizacją London Play.

Zapisy przyjmujemy do 13 kwietnia.
CV prosimy przesyłać na adres: rezerwatdzikichdzieci@gmail.com
Szkolenie  prowadzone jest w języku angielskim, z symultanicznym tłumaczeniem na język polski.

Przed stażem praktycznym konieczne jest zaświadczenie o niekaralności.
Spotkanie dla uczestników: 16 kwietnia, godz. 18:00, Sala Mała 
Kurs odbywa się w dn. 23-27 kwietnia w Centrum Kultury w Lublinie (godz. 10:00 – 18:00)
Dla osób, które ukończą kurs podstawowy w kwietniu lub ukończyły go w ubiegłym roku przewidujemy kurs zaawansowany (czerwiec).

szczegóły: Pracownia Sztuczka , tel: 81 466 61 47


Zobacz również

FreshMail.pl