Gala Kultury 2017: wyróżnienia dla Centrum

Nagrodę Artystyczną za 2017 r. otrzymała gupa nieformalna: Marcin Wroński i Łukasz Witt-Michałowski za „wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, wielowymiarową i wizjonerską działalność na rzecz lubelskiej kultury, odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, w szczególności za realizację oryginalnej plenerowej adaptacji książki „Pogrom w przyszły wtorek”.
Nagrody okolicznościowe otrzymali również pracownicy Centrum: Amanda Dziedzic (Dział Księgowości), Lidia Karwan-Kaproń (Dział Administracji i Zamówień Publicznych), Barbara Mazurek (sekretariat), Izabela Raszewska, Gabriela Żuk (Dział Koordynacji i Programowania) oraz Maciej Rukasz (Dział Promocji i Komunikacji)

Podczas gali podsumowano obchody 700-lecia miasta, a medalem 700-lecia miasta Lublin wyróżniono Centrum Kultury w Lublinie oraz pracowników zaangażowanych w organizację obchodów: Rafala Kozińsiego, Miłosza Zielińskiego, Gabrielę Żuk, Macieja Rukasza, Jana Piotra Szamryka.
Wyróżniony został także Paweł Passini – reżyser teatralny, twórca neTTheatre – pierwszego teatru interaktywnego. Laureat m.in. prestiżowej nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera przyznaną za głośny spektakl „Morrison/Śmiercisyn”. Absowlent Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Dwukrotnie nominowany do nagrody Paszport „Polityki”.


Zobacz również

FreshMail.pl