Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie

Zawartość prezentowanego przez nas wyboru lubelskich wykładów Wodzińskiego jest odzwierciedleniem archiwaliów, którymi dysponujemy. W jego prywatnym archiwum odnaleźliśmy dzięki uprzejmości żony Cezarego Justyny Góreckiej teczkę, w której zebrane są odręcznie spisane notatki do wykładów. To te notatki, odpowiednio zredagowane, publikujemy.

Cezary Wodziński rozpoczął swoją przygodę z Lublinem w czasie studiów. Tu – jeszcze jako student – miał swój debiut akademicki. Debiutował odczytem o filozofii Lwa Szestowa na KUL-u w roku 1986. Powrócił do Lublina w ostatnich latach swojego życia, u szczytu akademickiej kariery. Powrócił jako w pełni ukształtowany, dionizyjski filozof TRANSU po to, aby zrobić kolejny w swoim życiu krok poza zamknięty krąg życia akademickiego, które na naszych oczach staje się coraz bardziej skupione na sobie, a tym samym bezproduktywne i – mimo wszechobecnej nadaktywności – martwe. Wodziński nigdy nie porzucił akademii, ale szukał okazji, żeby ją zdradzać. W Lublinie zdradził ją z teatrem i w teatrze. I była to bodaj najbardziej nieprzypadkowa ze wszystkich jego zdrad, bowiem świat teatru nie tylko w czasach greckich ale i dziś jest świątynią Dionizosa. Zdrada ta zatem była gestem jeszcze pełniejszego oddania się swojemu boskiemu przewodnikowi.

Z przedmowy Piotra Augustyniaka

Pobierz plik z nagraniem wykładu prof. Cezarego Wodzińskiego


wydawca: Konfrontacje Teatralne – Centrum Kultury w Lublinie
redakcja: Piotr Augustyniak, Piotr Pękala
produkcja: Barbara Sawicka
projekt graficzny i skład: kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)
Książka powstała z inicjatywy Janusza Opryńskiego.


Książka w cenie 33 zł dostępna jest w kasie Centrum Kultury w Lublinie

Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową:

  • cena książki wraz kosztami przesyłki – 49 zł
  • zainteresowanych tą formą sprzedaży prosimy o przesłanie wypełnionego formularza sprzedaży na adres e-mail: kasa@ck.lublin.pl

– zobacz regulamin sprzedaży

formularz odstąpienia od umowy sprzedaży


Zobacz również

FreshMail.pl