Turniej Wojewódzki 14. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej

Konkurs promuje literaturę i kulturę ukraińską oraz kulturę żywego słowa.  Odbywa się w dwóch kategoriach: recytacja i wywiedzione ze słowa. Konkurs jest imprezą otwartą dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych. Uczestnicy (powinni mieć ukończone 15 lat) prezentują dwa utwory z literatury ukraińskiej (poetyckie w całości lub fragmentach lub jeden utwór poetycki i drugi fragment prozy) w języku polskim lub ukraińskim.

Po prezentacjach konkursowych nastąpi ogłoszenie wyników Turnieju Wojewódzkiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 marca.
Turniej Wojewódzki odbędzie się 19 marca o godz. 10:00 w Sali Czarnej Centrum Kultury.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej i Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa: regulamin
Turniej Wojewódzki: karta uczestnika

Wyłonieni laureaci z województwa lubelskiego wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, które odbędą się w dniach 5-7 kwietnia 2019 r. w Lublinie.

Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa: karta uczestnika
Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa: regulamin


Zobacz również

FreshMail.pl