Forum Reshape w Lublinie

1 i 2 kwietnia zapraszamy do Lublina na forum projektu Reshape. Wydarzenie zgromadzi około 150 twórców, aktywistów i badaczy z obszaru sztuki z ponad 30 krajów, którzy dyskutować będą nad możliwymi zmianami praktyki działania we współczesnym obiegu kultury i sztuki.

Debaty, warsztaty i prezentacje stanowić będą wprowadzenie do dwuletniego procesu, w którym przedstawiciele partnerów projektu Reshape i uczestnicy wybrani w otwartym naborze, wypracowywać będą wspólnie rekomendacje w pięciu kluczowym obszarach tematycznych: „Sztuka i obywatelstwo”, „Sprawiedliwe zarządzanie”, „Wartość sztuki w społeczeństwie”, „Solidarne finansowanie”, „Trans- i postnarodowe praktyki artystyczne”.

PROGRAM WYDARZEŃ

Forum będzie otwarte dla publiczności, a udział w nim będzie darmowy. Aby wziąć udział w forum, wystarczy zarejestrować się na tej stronie.

Projekt Reshape finansowany jest przy udziale środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa. Polskim partnerem projektu jest East European Performing Arts Platform, a spotkanie odbywać się będzie w Centrum Kultury w Lublinie.

Zobacz również

FreshMail.pl