IV NieKongres Animatorów Kultury – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy Państwa do współtworzenia NieKongresu Animatorów Kultury, który odbędzie się w Lublinie w 2020 r. w dniach 4-6 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie. NieKongres jest najważniejszym spotkaniem środowisk animatorów kultury w Polsce.

Spotkanie organizacyjne i merytoryczne dotyczące prezentacji założeń IV NieKongresu wraz z otwartą dyskusją o kształcie edycji lubelskiej odbędzie się 10 września, godz. 10:00-12:00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Będzie to spotkanie otwarte prezentujące wypracowane założenia NieKongresu w środowisku animatorów z Lublina – potencjalnymi współuczestnikami i współorganizatorami NieKongresu.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele:
Miasta Lublin, Centrum Kultury w Lublinie, organizatorzy poprzednich NieKongresów,
Forum Kraków – inicjator, twórca programu merytorycznego

Historia NieKongresów:
1. Pierwszy NieKongres odbył się w 2014 r. w Warszawie, jego współorganizatorem było Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu MKiDN.
2. Drugi NieKongres odbył się w Lubiążu w rozmach programu dolnośląskiego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
3. Trzeci NieKongres odbył się w 2018 roku w Poznaniu, współorganizatorem było Centrum Kultury Zamek i Miasto Poznań

Uczestnicy
kilkaset osób z całej Polski, praktycy i teoretycy animacji kultury działający w instytucjach, organizacjach pozarządowych, uczelniach.

Forma spotkania
Trzydniowy zjazd animatorów z całej Polski. Ponad 120 godzin warsztatów i grup roboczych, sesji plenarnych i wykładów, nowoczesnych technik pracy grupowej i debat: open space, long table, debata oksfordzka, spacery i wizyty studyjne itp.

Główne wydarzenia i formy obrad NieKongresu
1. Sesje plenarne i wykłady (łącznie 6 godzin). Duże i ważne merytorycznie spotkania dla wszystkich uczestników NieKongresu, wytyczające główne wątki dyskusji.
2. Warsztaty i grupy robocze (30 różnych warsztatów, łącznie 53 godziny). Prowadzone przez praktyków animacji i ekspertów zajęcia włączające uczestników do aktywności, dyskusji i pracy.
3. Obrady i dyskusje (łącznie 11 godzin) formy obrad non-conference takie jak: open space, world cafe, long table, pecha kucha,
4. Wizyty i spacery studyjne (łącznie 36 godzin) zorganizowane wyjazdy lub spacery terenowe w Lublinie i regionie w celu odwiedzenia istotnych dla animacji kultury miejsc i ludzi.
5. Targi grantodawców i wspierających animację i edukację kulturalną (łącznie 8 godzin) prezentacje w formie stoisk i stanowisk promocyjnych instytucji, organizacji, fundacji, urzędów, wspierających animatorów i edukatorów kulturalnych w projektach i działaniach animacyjnych w Polsce i zagranicą. Fundusze, programy grantowe i dotacyjne, konkursy, stypendia, programy edukacyjne, studia i kursy specjalistyczne, narzędzia, materiały, publikacje i wydawnictwa.
6. Klub NieKongresowy (łącznie12 godzin) miejsce spotkań kuluarowych uczestników NieKongresu z programem artystycznym
7. Wydarzenie artystyczne – spektakl lub koncert
8. NieKongres na Nocy Kultury – czynny udział uczestników NieKongresu
9. Publikacja książkowa – Antologia najnowszych i najważniejszych tekstów (artykułów, esejów, raportów) dotyczących animacji kultury – w nakładzie 500 egz.

Zasady przygotowania NieKongresu
Forum Kraków zaangażuje się w stworzenie programu merytorycznego NieKongresu i zorganizuje 4 spotkania w rożnych miastach w Polsce: w Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Kielcach w celu uzgodnienia programu ze środowiskiem animatorów w całym kraju. Spotkania odbędą się na koszt uczestników i partnerów w poszczególnych miastach.

Uczestnicy wezmą udział w NieKongresie nieodpłatnie. Organizatorzy opracują i uzgodnią ze środowiskiem kryteria dostępu dla uczestników (zwykle jest duże więcej chętnych niż miejsc). Uczestnicy pokryją koszty podróży i noclegów. Organizatorzy zapewnią im udział w wydarzeniach NieKongresu, kawę i napoje oraz jeden posiłek dziennie.

Znaczenie dla Lublina
NieKongres jest komentowany i opisywany w mediach specjalistycznych i społecznościowych, angażuje środowisko animatorów kultury. Przewidywany jest udział ok 100 uczestników z Lublina i regionu. Obrady NieKongresu będą nawiązywać do animacyjnych osiągnięć Lublina, zaplanowane zostały wizyty studyjne do lubelskich instytucji i miejsc kultury i spacery badawcze po mieście.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl