Open call i konkursy na projekty artystyczne

Centrum Kultury w Lublinie ogłasza programy grantowe skierowane do lubelskiego środowiska kultury.

Pragniemy zaproponować współpracę szczególnie tym, którzy w wyniku pandemii utracili możliwość pracy. W programach tych będą mogli wziąć udział m.in. artyści sztuk wizualnych, muzycy, ludzie teatru, animatorzy, edukatorzy. Będą to konkursy oraz otwarte nabory do współpracy przy projektach współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłaszamy otwarty nabór projektów i działań w ramach naszych letnich wydarzeń.
Zapraszamy do współpracy: muzyków i zespoły muzyczne, animatorów i edukatorów kultury, artystów sztuk wizualnych, interdyscyplinarne grupy twórcze (teatralne, nowego cyrku, kabaretowe) i innych twórców. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w ramach: Centralnego Placu Zabaw, Mostu Kultury, Pajdokracji, programu Wirydarza CK oraz Punktu Kultury.

Otwarty nabór projektów i działań – sprawdź szczegóły

Ponadto ogłaszamy trzy konkursy:

1/ Konkurs na spektakl teatru witrynowego – Pajdokracja 2020
Celem konkursu jest stworzenie projektu spektaklu o charakterze witrynowym, przede wszystkim dla publiczności dziecięcej. Ma on być możliwy do wystawienia w budce a la kiosk, ale później może być też wystawiany w witrynie sklepowej lub w oknie.

czytaj więcej

2/ Konkurs na projekt obiektu lub działania artystycznego
Celem Konkursu jest wyłonienie projektu obiektu artystycznego albo działania poruszającego ważną aktualnie tematykę społeczną czy polityczną, będącego komentarzem do bieżących wydarzeń, relacjonujących je bądź odnoszącego się do nich.

czytaj więcej

3/ Konkurs na neon
Celem Konkursu jest wyłonienie projektu neonu, który zostanie wykonany i zamieszczony na elewacji budynku Centrum Kultury w Lublinie, przy ul. Peowiaków 12. Prace nadesłane na konkurs zostaną następnie zaprezentowane na wystawie. Więcej szczegółów wkrótce.

Zapraszamy do udziału!


Zobacz również

FreshMail.pl