Janusz Opryński Ambasadorem Wschodu 2021

Janusz Opryński został Laureatem nagrody Ambasador Wschodu 2021 w kategorii „Kultura i sztuka”.

Nagrody w kategoriach: turystyka, biznes, projekt, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka, marka oraz nauka przyznano 27 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.

Laureatem nagrody w kategorii „Kultura i sztuka” został Janusz Opryński – dyrektor Festiwalu Konfrontacje Teatralne i kierownik artystyczny Teatru Provisorium.

Wśród nagrodzonych znalazły się osoby, projekty i instytucje, które już cieszą się renomą, ale i takie, które dzięki przyznanemu tytułowi mają szansę pełnić rolę Ambasadora Wschodu na większą niż dotychczas skalę. Mamy nadzieję, że to uznanie przyczyni się do rozwoju i promocji Polski wschodniej – mówi Daniel Parol, pomysłodawca i sekretarz Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu.

W Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu doceniono osoby, podmioty i instytucje działające na obszarze Polski wschodniej oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego regionu. Zgłoszenia oceniało 24 osoby, przedstawiciele nauki, kultury, sztuki, mediów oraz organizacji i inicjatyw społecznych.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl