Edukacja

Rezerwat Dzikich Dzieci: kurs playworkingu

Pierwszy w Polsce Adventure Playground – Rezerwat Dzikich Dzieci – powraca już w czerwcu. Dorosłych, którzy chcieliby współtworzyć tę niezwykłą przestrzeń nieskrępowanych zabaw dzieci, zapraszamy na kolejną edycję kursu playworkingu.

Playworking to dziedzina z pogranicza pedagogiki i animacji kultury, uwzględniająca indywidualną ścieżkę rozwoju każdego dziecka. Szkolenie daje możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji i kompetencji w pracy z dziećmi. Zapraszamy szczególnie osoby, które już pracują z dziećmi (w świetlicach opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach kultury) oraz absolwentów kierunków: ratownictwo medyczne, pedagogika, animacja kultury, architektura krajobrazu i pokrewne. Na kurs oraz do pracy w Rezerwacie poszukujemy również osób z Ukrainy, aby Rezerwat mógł być miejscem wielojęzycznym.
Kurs ma charakter kwalifikacyjny i pozwala już w sezonie 2022 podjąć pracę jako Strażnik lub Strażniczka Zabawy w Rezerwacie Dzikich Dzieci.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 czerwca 2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.
Informacja o zakwalifikowaniu na Kurs Playworkerski: 9 czerwca 2022 r.

Sezon i potencjalna praca rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 31 sierpnia lub dłużej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na kursie, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, priorytetowo będą traktowani absolwenci/studenci powyższych kierunków, jak również osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi.
Więcej informacji dostępnych tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl