Taniec

Rezydencja artystów z Białorusi w CK

W dniach 1 czerwca – 31 lipca 2022 Centrum Kultury w Lublinie bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy.

Dzięki wsparciu MKiDN stypendium twórcze otrzymało 4 artystów z Homla: choreograf i 3 tancerzy. Jest to kolejna edycja współpracy Centrum Kultury w Lublinie z Instytutem Teatralnym w ramach programu „Rezydencje artystyczne Instytutu Teatralnego – Ukraina-Białoruś” oferująca wsparcie artystom zza wschodniej granicy. W pierwszej części swojej rezydencji białoruscy artyści poza rozwijaniem własnego projektu artystycznego w ramach wsparcia finansowego IT postanowili rozszerzyć swoją aktywność i nawiązać kontakt z polskim środowiskiem tańca. Dzięki wsparciu Lubelskiego Teatru Tańca podjęli współpracę z tancerzami z Lublina i Kielc, w tym z osobami pochodzenia ukraińskiego. Codzienne spotkania, warsztaty i praca twórcza skoncentrowane są wokół tematu „Dusza”, który jest przewodnią ideą i tytułem spektaklu Inny Aslamovej. W tym trudnym wojennym czasie współpracujący ze sobą artyści z Białorusi, Ukrainy i Polski próbują odnaleźć nowy sens i wartość wzajemnych relacji.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl