Edukacja Kulturalna

To jednostka, która swoje działania kieruje zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych, wychodząc z założenia, że do kultury najlepiej wychowywać przez kulturę. Organizowane przez nich liczne wydarzenia z jednej strony starają się zapewnić uczestnikom poczucie więzi ze światem i otwartości na niego (np. spotkania podróżnicze Dookoła Świata czy festiwal Wielokulturowy Lublin), z drugiej zaś utrwalać i wzmacniać tożsamość narodową i lokalną (np. Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej).

W ramach działu Edukacji Kulturalnej prowadzone są Pracownia Słowa – zajmująca się działaniami związanymi z kulturą żywego słowa – oraz Studium Kultury, poświęcone działaniom związanym z wielokulturowością i muzyką.


FreshMail.pl