Festiwal Konfrontacje Teatralne

Został powołany do życia w 1996 r. przez Janusza Opryńskiego, Leszka Mądzika, Włodzimierza Staniewskiego i Tomasza Pietrasiewicza. Główną ideą festiwalu było konfrontowanie dokonań lubelskiego środowiska teatralnego z osiągnięciami zespołów z innych ośrodków w Polsce oraz prezentacja najciekawszych nurtów w teatrze światowym. Od 2007 r. program festiwalu tworzony był przez Janusza Opryńskiego, przez lata we współpracy z kuratorką Agnieszką Lubomirą-Piotrowską. W tym okresie duży nacisk kładziono na prezentację teatrów zza wschodniej granicy. Od 18. edycji Festiwal jest przygotowywany przez kuratorów, Martę Keil i Grzegorza Reske.

Program skupia się wokół idei konfrontacji różnych form i tradycji teatralnych, prezentowania dokonań najciekawszych osobowości teatralnych, odnajdywania nowych sposobów rozumienia teatru. Oprócz programu głównego festiwal wzbogacony jest o imprezy towarzyszące m.in. wystawy fotograficzne, pokazy filmów, koncerty i sesje naukowe.

Zobacz stronę internetową festiwalu

Odwiedź profil Konfrontacji Teatralnych na Facebooku


FreshMail.pl