Festiwal Konfrontacje Teatralne

Został powołany do życia w 1996 r. przez Janusza Opryńskiego, Leszka Mądzika, Włodzimierza Staniewskiego i Tomasza Pietrasiewicza. Główną ideą festiwalu było konfrontowanie dokonań lubelskiego środowiska teatralnego z osiągnięciami zespołów z innych ośrodków w Polsce oraz prezentacja najciekawszych nurtów w teatrze światowym. Od 2007 r. program festiwalu tworzony był przez Janusza Opryńskiego, przez lata we współpracy z kuratorką Agnieszką Lubomirą-Piotrowską. W tym okresie program koncentrował się na prezentacji teatrów zza wschodniej granicy. Od 18. do 22. edycji Festiwal jest przygotowywany był kuratorów, Martę Keil i Grzegorza Reske. Tandem kuratorski rozwinął współpracę międzynarodową zapraszając do Lublina przedstawicieli awangardy niemieckiego, amerykańskiego i francuskiego teatru a także zaprosił tu młodych, niezależnych twórców rozpoczynając dyskusję na temat instytucjonalnego charakteru twórczości i polityczności teatru.

Program skupia się wokół idei konfrontacji różnych form i tradycji teatralnych, prezentowania dokonań najciekawszych osobowości teatralnych, odnajdywania nowych sposobów rozumienia teatru. Program głównego festiwalu wzbogacony jest o imprezy towarzyszące m.in. wystawy fotograficzne, pokazy filmów, koncerty i sesje naukowe.

Zobacz stronę internetową festiwalu

Odwiedź profil Konfrontacji Teatralnych na Facebooku


FreshMail.pl