Impresariat

Powstał w 1991 r. równocześnie z chwilą powołania Centrum Kultury w Lublinie. Jego zadaniem było organizowanie profesjonalnych imprez artystycznych takich jak koncerty, spektakle teatralne, recitale, kabarety prezentowane w salach widowiskowych oraz podczas imprez plenerowych. Do dziś odpowiada za prezentację najciekawszych zjawisk muzycznych.

 

jazzfestiwal

Od 2008 r. Impresariat organizuje Lublin Jazz Festiwal – największą w regionie międzynarodową imprezę popularyzującą szeroko rozumianą muzykę jazzową. Od 2013 r. koordynuje Centralny Plac Zabaw, interdyscyplinarny, wakacyjny projekt z pogranicza animacji i edukacji społeczno-kulturalnej, w ramach którego, przy zaangażowaniu różnych środowisk miejskich, tworzona jest atrakcyjna przestrzeń dla rozmaitych działań artystycznych, animacyjnych, edukacyjnych i sportowych.
Impresariat jest także współorganizatorem Land Art Festiwalu, który ma na celu pokazanie sztuki współczesnej zaangażowanej w szerzenie wartości ekologicznych, społecznych i duchowych. Festiwal od 2010 r. pokazuje lokalny wymiar budowania idei ekopolis poprzez wykorzystanie naturalnych przestrzeni Lubelszczyzny – unikalnej rzeźby terenu i położenia geopolitycznego.

Odwiedź stronę Impresariatu


FreshMail.pl