Karuzela Sztuki

Karuzela Sztuki realizuje program edukacji twórczej prezentujący sztukę w jej poprzez kreatywne warsztaty, spotkania i działania w przestrzeni miejskiej. Zajęcia rozbudzają kreatywność i ciekawość świata.


FreshMail.pl