Kontakt

Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 7 listopada 2020 r. Centrum Kultury w Lublinie jest zamknięte dla publiczności. Nieczynna jest także Kawiarnia oraz Księgarnia.
Od 30.11 ponownie będzie otwarta Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach ONLINE. Program dostępny jest w zakładce Wydarzenia.

Kasa Centrum Kultury:
czynna od 19 stycznia 2021
we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00
tel. 81 466 61 40

W pozostałych dniach prosimy o kontakt mailowy (kasa@ck.lublin.pl).

W kwestiach związanych z programem Centrum Kultury prosimy o kontakt z jednostkami organizującymi dane wydarzenie.
Dane kontaktowe znajdują się w zakładce O nas.

Dane do faktur oraz innych dokumentów (umowy, aneksy, zlecenia, itp.):
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
NIP 712-016-22-69
Regon: 000281536
Konto bankowe: Pekao SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

Sekretariat:
tel.: 81 466 6100
fax: 81 536 03 12
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl
Kontakt telefoniczny z sekretariatem Centrum Kultury będzie możliwy w godz. 10:00-14:00.

Portiernia:
tel.: 81 466 61 33


FreshMail.pl