Kontakt

Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Kasa Centrum Kultury:
w dniach 1 lipca-31 sierpnia
czynna od poniedziałku do czwartku
w godzinach 12:00-17:00
tel. 81 466 61 40, e-mail: kasa@ck.lublin.pl
Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów 

 

W kwestiach związanych z programem Centrum Kultury prosimy o kontakt z jednostkami organizującymi dane wydarzenie.
Dane kontaktowe znajdują się w zakładce O nas.

Dane do faktur oraz innych dokumentów (umowy, aneksy, zlecenia, itp.):
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
NIP 712-016-22-69
Regon: 000281536
Konto bankowe: Pekao SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

Sekretariat:
tel.: 81 466 6100
fax: 81 536 03 12
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl

Portiernia:
tel.: 81 466 61 33


FreshMail.pl