O Centrum – Zespół

W Centrum Kultury,  naszym „domu wyobraźni” chcemy mądrze zarządzać talentami ludzkimi oraz stworzyć dogodne warunki do twórczości artystycznej, edukacji oraz prezentacji sztuki i działań artystycznych. Chcemy być otwarci na nowe osoby, nowe projekty i zjawiska. Wierzymy, że nie zabraknie nam odwagi w podejmowaniu twórczego ryzyka.

Osoby

Dyrekcja

Aleksander Szpecht

Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie
tel: 81 466 61 02
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl

Rafał Koziński

Zastępca Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych
tel: 81 466 61 00
e-mail: rafal.kozinski@ck.lublin.pl

Gabriela Żuk

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych
tel: 81 466 61 00
e-mail: gabrielazuk@ck.lublin.pl

Sekretariat

Barbara Mazurek

tel: 81 466 61 00
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl

Księgowość

Małgorzata Dąbrowska

Główna Księgowa
tel: 81 466 61 16
e-mail: finanse@ck.lublin.pl

Anna Tomasiewicz

Zastępca Głównej Księgowej
tel: 81 466 61 17
e-mail: finanse@ck.lublin.pl

Amanda Dziedzic

tel: 81 466 61 17
e-mail: finanse@ck.lublin.pl

Katarzyna Rosa

tel: 81 466 61 17
e-mail: finanse@ck.lublin.pl

Zamówienia Publiczne

Lidia Karwan-Kaproń

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel: 81 466 61 05
e-mail: lidiakapron@ck.lublin.pl

Dział Administracji

Anna Trusz-Krok

Kierownik
tel: 81 466 61 77
e-mail: akrok@ck.lublin.pl

Jarosław Gradek

Zastępca Kierownika
tel: 81 466 61 52
e-mail: jgradek@ck.lublin.pl

Stanisława Zan

tel: 81 466 61 77
e-mail: administracja@ck.lublin.pl

Michał Grzesiak

tel: 81 466 61 52
e-mail: administracja@ck.lublin.pl

Małgorzata Kowalczyk

tel: 81 466 61 04
e-mail: administracja@ck.lublin.pl

Danuta Pomorska

tel: 81 466 61 04
e-mail: dpomorska@ck.lublin.pl

Bartłomiej Rzucidło

tel: 81 466 61 52
e-mail: administracja@ck.lublin.pl

Adam Obara

Archiwista
e-mail: adam.obara@ck.lublin.pl

Dział Koordynacji

Izabela Raszewska

Kierownik
tel: 81 466 61 49
e-mail: raszewska@ck.lublin.pl

Ksenia Duńska

tel: 81 466 61 12
e-mail: ksenia@ck.lublin.pl

Dział Promocji

Małgorzata Bartkiewicz

Kierownik
tel: 81 466 61 10
e-mail: bartkiewicz@ck.lublin.pl

Kamil Filipowski

tel: 81 466 61 10
e-mail: kamil.filipowski@ck.lublin.pl

Malina Łukasiewicz

tel: 81 466 61 32
e-mail: malina.lukasiewicz@ck.lublin.pl

Małgorzata Szumska

tel: 81 466 61 10
e-mail: malgorzata.szumska@ck.lublin.pl

Dział Marketingu

Małgorzata Drozd-Domaciuk

Kierownik
tel: 81 466 61 11
e-mail: drozd@ck.lublin.pl

Maciej Rukasz

Zastępca Kierownika
tel: 81 466 61 11
e-mail: rukasz@ck.lublin.pl

Katarzyna Barej

Grafik
tel: 81 466 61 32
e-mail: grafik@ck.lublin.pl

Dział Organizacji i Obsługi Widza

Anna Stępień

Kierownik
tel: 81 466 61 22
e-mail: anna.stepien@ck.lublin.pl

Tomasz Głowacki

tel: 81 466 61 22
e-mail: tomasz.glowacki@ck.lublin.pl

Iga Jarosz

Kasa Centrum Kultury
tel: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Marek Nawratowicz

Kasa Centrum Kultury
tel: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Marzena Szymkiewicz-Lewandowska

Kasa Centrum Kultury
tel: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Dział Kadr

Celina Wójcik

tel: 81 466 61 07
e-mail: kadry@ck.lublin.pl

Maria Masłowska

tel: 81 466 61 07
e-mail: maria.maslowska@ck.lublin.pl

Ochrona Danych Osobowych

Katarzyna Żółkiewska-Malicka

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@ck.lublin.pl

Czytelnia Dramatu

Daniel Adamczyk

Kierownik
tel: 81 466 61 62
e-mail: daniel.adamczyk@ck.lublin.pl

Małgorzata Lisowska-Źrebiec

tel: 81 466 61 62

Galeria Biała

Anna Nawrot-Gryka

Kierownik
tel: 81 466 61 39
e-mail: biala@ck.lublin.pl

Katarzyna Bartnik-Daniel

tel: 81 466 61 38
e-mail: katarzyna.bartnik@ck.lublin.pl

Piotr Wysocki

tel: 81 466 61 38
e-mail: studio@ck.lublin.pl

Impresariat

Barbara Luszawska

Kierownik
tel: 81 466 61 09
e-mail: impresariat@ck.lublin.pl

Arkadiusz Kaźmierak

tel: 81 466 61 09
e-mail: arkadiusz@ck.lublin.pl

Adam Szczepanek

tel: 81 466 61 09
e-mail: adam.szczepanek@ck.lublin.pl

Karuzela Sztuki

Agnieszka Chwiałkowska

e-mail: karuzela.sztuki@ck.lublin.pl

Marta Ryczkowska

e-mail: karuzela.sztuki@ck.lublin.pl

Kinoteatr Projekt

Andrzej Mathiasz

Kierownik
tel: 81 466 61 21
e-mail: kinoteatr@ck.lublin.pl

Emilia Rusin

tel: 81 466 61 21
e-mail: kinoteatr@ck.lublin.pl

Andrzej Rusin

tel: 81 466 61 21
e-mail: kinoteatr@ck.lublin.pl

Zespół Konfrontacji Teatralnych

Janusz Opryński

Dyrektor Festiwalu
tel: 81 466 61 03
e-mail: oprynski@ck.lublin.pl

Barbara Sawicka

Kierownik
tel: 81 466 61 19
e-mail: sawicka@ck.lublin.pl

Dorota Stochmalska

tel: 81 466 61 19
e-mail: d.stochmalska@ck.lublin.pl

Jan Piotr Szamryk

Kierownik techniczny
tel: 81 466 61 27
e-mail: piotr.szamryk@ck.lublin.pl

Ksenia Duńska

Koordynacja programu polskiego
tel: 81 466 61 12
e-mail: ksenia@ck.lublin.pl

Ewa Molik

Koordynacja programu zagranicznego
tel: 81 466 61 18
e-mail: konfrontacje@ck.lublin.pl

Piotr Pękala

tel: 81 466 61 19
e-mail: piotr.pekala@ck.lublin.pl

Księgarnia Dosłowna

Rafał Rutkowski

tel: 81 466 61 22
e-mail: rafal.rutkowski@ck.lublin.pl

Izabela Majewska

tel: tel: 81 466 61 34
e-mail: izabela.majewska@ck.lublin.pl

Latające Warsztaty Rękodzieła

Katarzyna Hołda

tel: 81 466 61 29
e-mail: k.holda@ck.lublin.pl

Lubelski Informator Kulturalny "ZOOM"

Michał Miłosz Zieliński

Redaktor naczelny
tel: 81 466 61 13
e-mail: zoom@ck.lublin.pl

Lesław Skwarski

Kierownik
tel: 81 466 61 13
e-mail: skwarski@ck.lublin.pl

Piotr Wysocki

Grafik
tel: 81 466 61 38
e-mail: studio@ck.lublin.pl

Małgorzata Bartkiewicz

e-mail: zoom@ck.lublin.pl

Marta Zgierska

e-mail: zoom@ck.lublin.pl

Marta Wysocka

e-mail: zoom@ck.lublin.pl

Dorota Stochmalska

e-mail: zoom@ck.lublin.pl

Barbara Sawicka

e-mail: zoom@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca

Ryszard Kalinowski

Kierownik
tel: 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl

Anna Żak

Zastępca Kierownika
tel: 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl

Anna Kalita

tel: 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl

Beata Mysiak

tel: 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl

Konrad Kurowski

tel: 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl

neTTheatre

Paweł Passini

Kierownik
tel: 81 466 61 28

Aleksandra Konarska

tel: 81 466 61 28

Pracownia Człowiek Miasto

Zbigniew Sobczuk

tel: 81 466 61 62
e-mail: z.sobczuk@ck.lublin.pl

Maria Artemiuk-Kozińska

tel: 81 466 61 62
e-mail: m.artemiuk@ck.lublin.pl

Pracownia Fotografii

Marcin Sudziński

e-mail: marcin.sudzinski@ck.lublin.pl

Pracownia Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Jerzy Lużyński

tel: 81 466 61 23
e-mail: jerzy.luzynski@ck.lublin.pl

Pracownia Słowa - Studium Kultury

Anna Krawczyk

Kierownik
tel: 81 466 61 51
e-mail: a.krawczyk@ck.lublin.pl

Joanna Kolstrung

Zastępca Kierownika
tel: 81 466 61 15
e-mail: j.kolstrung@ck.lublin.pl

Sztuczka

Izabela Śliwa

Kierownik
tel: 81 466 61 47
e-mail: sztuczka@ck.lublin.pl

Dominika Krzyżanowska

tel: 81 466 61 47
e-mail: sztuczka@ck.lublin.pl

Takie Rzeczy w Lublov

Magdalena Rukasz

tel: 81 466 61 18
e-mail: trl@ck.lublin.pl

Anna Bakiera

tel: 81 466 61 18
e-mail: trl@ck.lublin.pl

Teatr Provisorium

Janusz Opryński

Kierownik
tel: 81 466 61 03
e-mail: oprynski@ck.lublin.pl

Jacek Brzeziński

tel: 81 466 61 55
e-mail: jacek.brzezinski@ck.lublin.pl

Jan Piotr Szamryk

e-mail: piotr.szamryk@ck.lublin.pl

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry"

Szymon Pietrasiewicz

Kierownik
tel: 81 466 61 22
e-mail: szymon.pietrasiewicz@ck.lublin.pl

Piotr Tymecki

tel: 81 466 61 22

Tymoteusz Wojna

tel: 81 466 61 22
e-mail: tymoteusz.wojna@ck.lublin.pl

Scena InVitro

Łukasz Witt-Michałowski

Kierownik
tel: 81 466 61 24
e-mail: l.witt-michalowski@ck.lublin.pl

Wojciech Kaproń

Zastępca Kierownika
tel: 81 466 61 24
e-mail: wojciech.kapron@ck.lublin.pl

Joanna Potępska

tel: 81 466 61 24
e-mail: scenainvitro@ck.lublin.pl

Jarosław Tomica

tel: 81 466 61 24
e-mail: jaroslaw.tomica@ck.lublin.pl

Michał Zgiet

tel: 81 466 61 24

Dział Techniczny

Jan Piotr Szamryk

Kierownik
tel: 81 466 61 27
e-mail: piotr.szamryk@ck.lublin.pl

Grzegorz Polak

Zastępca Kierownika
tel: 81 466 61 27
e-mail: grzegorz.polak@ck.lublin.pl

Dariusz Kociński

tel: 81 466 61 27
e-mail: dariusz.kocinski@ck.lublin.pl

Arkadiusz Bednarz

tel: 81 466 61 27
e-mail: a.bednarz@ck.lublin.pl

Krzysztof Cybula

tel: 81 466 61 27
e-mail: krzysztof.cybula@ck.lublin.pl

Marcin Kowalczuk

tel: 81 466 61 27
e-mail: marcin.kowalczuk@ck.lublin.pl

Marek Krupa

tel: 81 466 61 27
e-mail: marek.krupa@ck.lublin.pl

Michał Mirgos

tel: 81 466 61 27
e-mail: michal.mirgos@ck.lublin.pl

Jacek Waszczyński

tel: 81 466 61 27
e-mail: jacek.waszczynski@ck.lublin.pl

Dariusz Wróblewski

tel: 81 466 61 27
e-mail: dariusz.wroblewski@ck.lublin.pl

Miłosz Wójciuk

tel: 81 466 61 27
e-mail: milosz.wojciuk@ck.lublin.pl

Obsługa Budynku

Krystyna Arcisz

tel: 81 466 61 30

Jolanta Tomasik

tel: 81 466 61 30

Monika Zyza

Andrzej Szoka

Beata Orzechowska

Alina Korkosz

tel: 81 466 61 30

Piotr Białkowski

tel: 81 466 61 52
e-mail: administracja@ck.lublin.pl

Piotr Adamiec

FreshMail.pl