KONTAKT

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Sekretariat:
tel.: 81 466 6100
fax: 81 536 03 12
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl

Dane do faktur (rachunków) oraz innych dokumentów (umowy, aneksy, zlecenia, itp.): 

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
NIP 712-016-22-69
Regon: 000281536
Konto bankowe: Pekao SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

Portiernia: tel.: 81 466 61 33

Kasa czynna: poniedziałek-piątek, godz. 10.00-19.00 oraz na godzinę przed wydarzeniami.
tel.: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Informujemy także, że Centrum Kultury w Lublinie jest partnerem programów upoważniających do ulg od cen biletów:
Rodzina Trzy Plus. Więcej o programie tutaj.
Absolwent UMCS. Więcej o programie tutaj.

twitter print pdf