Scena Młodych 2014 – zgłoszenia


Konkursowy przegląd zjawisk i zdarzeń amatorskiego ruchu artystycznego Lublina i województwa lubelskiego, popularyzujący dorobek młodzieżowych zespołów i solistów. Umożliwia wymianę doświadczeń metodycznych osób pracujących z zespołami amatorskimi, jak i samych uczestników, integruje środowiska tworzące amatorski ruch artystyczny. Impreza inspiruje do poszukiwań repertuarowych i wykonawczych, nagradzając i promując najciekawsze zjawiska amatorskiego ruchu artystycznego.

W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły młodzieżowe ruchu amatorskiego działające w placówkach kultury, oświatowych, wychowawczych, a także uczestnicy indywidualni (uczniowie gimnazjów i szkół średnich).

Do przeglądu należy zgłaszać programy artystyczne przygotowane w sezonie 2013/2014 w następujących kategoriach artystycznych:
1. Młody Teatr - teatry i kabarety
pobierz kartę zgłoszeniową
2. Wyśpiewać poezję – poezja śpiewana, piosenka autorska
pobierz kartę zgłoszeniową
3. Kajet - próby literackie: teksty poetyckie i prozatorskie
pobierz kartę zgłoszeniową

Regulamin Sceny Młodych 2014

like twitter print pdf