Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”

Jej podstawowym założeniem jest przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany
społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Przedsięwzięcie stawia na obecność artystów w defaworyzowanych obszarach miasta.

rewiry

Formuła pracowni polega na zaproszeniu artystów reprezentujących szeroko rozumiany nurt sztuki krytycznej, a następnie skonfrontowaniu ich z konkretnymi problemami społecznymi. Artyści działają na „mapie problemów miasta” wskazującą na obszary dotknięte: wykluczeniem, dyskryminacją przez przynależnością etniczną, przemocą, nietolerancję, biedą, gentryfikację.

Odwiedź stronę internetową Pracowni

Zobacz profil „Rewirów” na Facebooku


FreshMail.pl