Pracownia Sztuczka

Główka pracuje z elementami sensoplastyki [ODWOŁANE]

17:30 – 2020-03-26 – Dziki Pokój – 15 zł

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od organizatorów Pracownia Sztuczka zawiesza czasowo zajęcia. Wszystkie osoby, które wniosły opłaty za zajęcia, mogą zgłosić się po zwrot w kasie CK. Będziemy na bieżąco informować o wznowieniu zajęć.

Cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci połączony z treningiem koncentracji i kreatywności i sensoplastyką.

Trening koncentracji i kreatywności jest autorskim programem, który wykorzystuje najnowszą wiedzę empiryczną z zakresu pedagogiki i psychologii, pomaga dzieciom wejść na ścieżkę harmonijnego i optymalnego rozwoju. Każdy uczestnik będzie miał możliwość poznać swoje mocne strony, talenty i obszary do doskonalenia. Nauczy się jak wygląda praca zespołowa oraz model komunikacji w grupie. W tym sezonie trening będzie wzbogacony o elementy sensoplastyki, która znakomicie wpływa na rozwój w wielu obszarach.

W programie zajęć przewidujemy :
– rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i koncentracji
– wspomaganie uważnego słuchania i budowania zrozumiałych wypowiedzi
– doskonalenie umiejętności rysowania i pisania liter
– gotowość do wykonywania zadań
– rozwijanie kreatywności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
– umacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
– naukę sporządzania notatek w formie „map myśli” (Mind Maping)
– ćwiczenia integrujące umysł i ciało, usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, podnoszące efektywność uczenia, zwiększające potencjał intelektualny dziecka, uczące jak kontrolować emocje (elementy kinezjologii edukacyjnej)
– gry i zabawy rozwijające umiejętność komunikacji, nawiązywania kontaktów, integracji w grupie (elementy treningu interpersonalnego)
– naukę żonglowania

prowadzenie: Sylwia Prybuła (pedagog, terapeuta)

Ceny biletów
15 zł
Kasa Czynna:
od 20 października 2020 do odwołania
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00-14:00 oraz godzinę przed wydarzeniem biletowanym
Kontakt z Biurem Obsługi i Organizacji Widza w kwestii programu lub zwrotu kosztów
zakupionych już biletów od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-17:00

Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.
Oświadczenie należy dostarczyć do CK bezpośrednio przed wydarzeniem lub wypełnić na miejscu.
Pobierz oświadczenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zobacz Klauzulę
tel.: 81 466 61 40
Kontakt:
Pracownia Sztuczka
e-mail: sztuczka.ck@gmail.com
tel. 81 466 61 47
735 394 694
zajęcia dla dzieci 5-7 lat

Zobacz również

Główka pracuje z elementami sensoplastyki [ODWOŁANE]
17:30 15 zł Dla DzieciEdukacja

FreshMail.pl