Przejdź do treści
Tytuł roboczy „MY””
Spektakl w lekki sposób, korzystając z języka i kodu młodzieży, opowiada o momencie przejścia od dzieciństwa do młodości.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl