Przejdź do treści
Drogi Wolności
"Drogi Wolności" to cykl koncertów dzielnicowych przybliżających mieszkańcom Lublina rolę naszego miasta w procesach wolnościowych Polski, ze szczególnym podkreśleniem roli Lubelskiego Lipca ’80.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl