Przejdź do treści
OTCHŁANIE 1. Zofia Milska-Wrzosińska / Piotr Augustyniak
„OTCHŁANIE. Czy sztuka potrzebuje ofiary?” to cykl debat mający na celu pogłębienie aktualnej dyskusji zogniskowanej wokół problemu przemocy w sztuce.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl