Przejdź do treści

Regulamin newslettera

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletterów rozsyłanych przez Dział Promocji Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin.

2. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w celu przekazania informacji o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych i związanych z Centrum Kultury w Lublinie.

3. Otrzymywanie newsletterów jest bezpłatne, jest wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4. Aby otrzymywać newsletter CK, użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail – nie jest wymagane podanie innych danych osobowych.

5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. W celu zamówienia bezpłatnych newsletterów użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej www.ck.lublin.pl.

7. Akceptacja niniejszego regulaminu ma miejsce poprzez wyraźne zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zapisu na newsletter.

8. Regulamin w formie drukowanej dostępny jest w biurze Działu Promocji Centrum Kultury w Lublinie (p. 222).

9. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania.

10. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa za pomocą odpowiedniego hiperłącza znajdującego się na końcu każdej z otrzymanych od nas wiadomości lub poprzez kontakt z administratorem pod adresem mailowym info@ck.lublin.pl. W treści listu prosimy o użycie formuły „Rezygnuję z dalszego otrzymywania newslettera Centrum Kultury w Lublinie na adres……………”. Administrator niezwłocznie usunie dotyczącą użytkownika daną osobową.

11. Adres poczty elektronicznej podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim.

12. Centrum Kultury w Lublinie ma prawo do jednostronnej zmiany treści regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie wysłany na adresy poczty elektronicznej wszystkich subskrybentów newslettera.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem newslettera i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl