Lato na placu Litewskim

Have Fun

12:30 – 2018-09-16 – plac Litewski, przy pomniku Unii Lubelskiej – wstęp wolny

Zapraszamy do wzięcia udziału w grach i zabawach ruchowych, które odznaczają się bogactwem, a jednocześnie prostotą ruchu. Oparte na podstawowych i użytecznych formach ruchu, takich jak chód, bieg, skok, rzut, itp., oddziałują wszechstronnie na ustrój dziecka, przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz ogólnej sprawności fizycznej. Gry i zabawy przewyższają inne formy działalności ruchowej człowieka poprzez swoją różnorodność, swobodę działania czy też możliwość wyboru rozwiązań ruchowych pozwalających na równomierne angażowanie wszystkich partii mięśniowych, narządów wewnętrznych i systemu nerwowego. Zadaniem zabaw i gier ruchowych jest: rozwijanie cech motorycznych, podnoszenie stanu zdrowia, rozwijanie sprawności fizycznej, nauka współzawodnictwa, nauka zdrowej rywalizacji, dopingowanie.
Zajęcia prowadzone będą przez trenerów z Miasto Kobiet.

Punkt spotkania grupy warsztatowej HAVE FUN – „Baobab” na środku Placu Litewskiego

Ceny biletów
wstęp wolny
Kasa Czynna:
w dniach 1 lipca-31 sierpnia
czynna od poniedziałku do czwartku
w godzinach 12:00-17:00
oraz godzinę przed wydarzeniem biletowanym

Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.
Oświadczenie należy dostarczyć do CK bezpośrednio przed wydarzeniem lub wypełnić na miejscu.
Pobierz oświadczenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zobacz Klauzulę
tel.: 81 466 61 40
Kontakt:
zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat

Zobacz również

Have Fun
12:30 wstęp wolny Dla DzieciSpotkanie

FreshMail.pl