Kontakt

Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

 

Kasa Centrum Kultury w Lublinie jest czynna w poniedziałki w godzinach 10:00-17:00, od  wtorku do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz na godzinę przed każdym biletowanym wydarzeniem.

tel. 81 466 61 40 oraz 728 474 209
kasa@ck.lublin.pl

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Centrum Kultury w Lublinie

Regulamin sprzedaży biletów online w Centrum Kultury w Lublinie

Zgodnie z regulaminem Kasy Centrum Kultury w Lublinie bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom (do 26. roku życia), emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnościami z opiekunem, posiadaczom Karty Absolwenta UMCS, posiadaczom Karty Seniora.

Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo uczestniczyć w wydarzeniu nieodpłatnie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przy zakupie biletu.
Odnosi się do nadal do zakupu biletów ulgowych; jeśli nie ma ustalonej ceny biletu ulgowego, wyżej wymienionym przysługuje zniżka w wysokości 10%.

Bilety grupowe: obowiązują dla grup widzów powyżej 10 osób w cenie ustalonej przez organizatora (dotyczy wybranych wydarzeń).

Uwzględniamy: Karty Rodzina Trzy Plus, Karty Dużej Rodziny (20% zniżki od ceny biletu normalnego), Lubelską Kartę Miejską (10% zniżki od ceny biletu normalnego). Przy zakupie biletu wymagane jest posiadanie dokumentów uprawniających do ulg.

W kwestiach związanych z programem Centrum Kultury prosimy o kontakt z jednostkami organizującymi dane wydarzenie.
Dane kontaktowe znajdują się w zakładce O nas.

Dane do faktur oraz innych dokumentów (umowy, aneksy, zlecenia, itp.):
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
NIP 712-016-22-69
Regon: 000281536
Konto bankowe: Pekao SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

Sekretariat:
tel.: 81 466 6100
fax: 81 536 03 12
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl

Portiernia:
tel.: 81 466 61 33

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl