Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

 

Dojazd i wejście do budynku
Budynek Centrum Kultury mieści się przy ulicy Peowiaków 12, w pobliżu przystanków autobusowych przy ulicy 3 Maja, Narutowicza i Okopowej.
Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić tutaj. 
Główne wejście do budynku znajduje na placu pokrytym gładka nawierzchnią. Idąc od placu Litewskiego, po prawej stronie znajdziemy trakt komunikacyjny pozbawiony przeszkód architektonicznych prowadzący do drzwi.

Plac przed Centrum Kultury, nawierzchnia równa z elementami wypukłymi, pokazana droga do głównego wejścia bez barier architektonicznych

Od strony placu Kaczyńskiego droga do budynku prowadzi alejkami parkowymi z jedną przeszkodą (nawierzchnia na fragmencie w otoczeniu pomnika to kamienie i podkłady kolejowe).

Istnieje możliwość podjazdu bezpośrednio pod drzwi budynku, należy to jednak zgłosić wcześniej ochronie budynku (tel. 81 466 61 33).
Główne drzwi wejściowe są szerokie (szerokość: 184 cm) i latem otwierają się automatycznie. Zimą stosowany jest podwójny system drzwi i wtedy przeszkodą mogą być ciężkie drzwi skrzydłowe. Po otworzeniu jednego skrzydła szerokość przejazdu wynosi 92 cm. Ochrona budynku ma podgląd na drzwi i w razie potrzeby pomaga w pokonaniu przeszkód.

Główny hol i kasa W głębi holu głównego, po prawej stronie znajduje się szatnia, bliżej środka – stanowisko ochrony, po lewej za filarem kasa i winda o wymiarach 110 cm na 230 cm. Stanowisko ochrony i kasa posiadają wysokie lady (115 cm).

Toalety
Najbliższa toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza na parterze, kolejne na pierwszym piętrze, gdzie można dotrzeć windą (z windy prosto i w lewo, za Salą Kinowa i schodami). Drzwi zewnętrzne do toalety mają szerokość 97 cm, drzwi wewnętrzne 90 cm.

Sala Widowiskowa
Sala Widowiskowa znajduje się na parterze, na lewo od drzwi wejściowych. Prowadzą do niej bezprogowe drzwi o szerokości 98 cm.

Otwarte drzwi do Sali widowiskowej, podłoga równa i gładka, brak progu

Otwarte drzwi do Sali widowiskowej, podłoga równa i gładka, brak progu

Widownia ustawiona jest na stopniach o zmiennej wysokości (od 40 do 50 cm). Osoba z ograniczeniami ruchu może zająć miejsce w pierwszym rzędzie, podobnie osoby Głuche, jeśli wydarzenie jest tłumaczone na PJM.

Kawiarnia Centralna i Księgarnia Dosłowna W korytarzu na wprost wejścia, po prawej stronie znajduje się księgarnia, do której prowadzą bezprogowe drzwi o szerokości 100 cm , a po lewej stronie kawiarnia – drzwi o szerokości 97 cm. W kawiarni utrudnieniem są gęsto ustawione stoliki oraz zbyt wysoka lada. Drzwi do księgarni i kawiarni są otwarte w czasie pracy tych miejsc.

 

Wirydarz
Wirydarz znajduje się w korytarzu na wprost wejścia głównego, po lewej stronie. Aby bez przeszkód dostać się na teren Wirydarza na wózku, lub z wózkiem, należy skierować się do drugiego wejścia za zakrętem w lewo gdzie znajduje się podjazd. Drzwi mają szerokość 100 cm, podjazd pod kątem 30 stopni. Nawierzchnia na wirydarzu to dość równa kostka.

Podjazd dla wózków na wirydarzu, nawierzchnia nierówna - kostka, w tle kawiarnia plenerowa, krzesła, parasole, drzewa

Podjazd dla wózków na wirydarzu, nawierzchnia nierówna – kostka, w tle kawiarnia plenerowa, krzesła, parasole, drzewa

Galeria Biała
Galeria Biała znajduje się na parterze budynku, do wszystkich sal wystawienniczych prowadzą drzwi o szerokości 94 cm otwarte podczas pracy Galerii. Do Patio Galerii prowadzą ciężkie, trudne do otworzenia drzwi. Na poziom (-1) prowadzą schody.

Podczas wystaw przestrzeń każdorazowo jest aranżowana inaczej, więc czasowo mogą wystąpić utrudnienia będące wynikiem działań artystycznych.

Kondygnacja druga i trzecia budynku Centrum Kultury Na druga i trzecią kondygnację można dostać się windą, która znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Winda ma wymiary (wymiary ….) W windzie są poręcze. Winda nie posiada lustra na tylnej ścianie. Nie ma komunikatów głosowych w windzie ani oznaczeń Braillem.

Widok na windę – otwarte drzwi windy, poręcz po prawej, wjazd bezprogowy

Sala Czarna
Sala Czarna znajduje się na wprost windy, prowadzają do niej dwie pary bezprogowych drzwi o szerokości 99 cm. W Sali Czarnej znajduje się parkiet lub podłoga baletowa i stopniowalna widownia (poduszki na podestach bez oparć).

Kino CK
Kino CK zlokalizowane jest po lewej stronie od windy. Prowadzą do niego dwie pary drzwi o wymiarach 97 cm. W Kinie CK jest stała widownia, zamontowane na stałe fotele, częściowo stopniowalna. Wykorzystywane bywają też duże pufy jako dodatkowe miejsca. Na podłodze Kina CK jest wykładzina dywanowa, co nieco utrudnia poruszanie się wózkiem.

Widok na salę – z przodu duże pufy, dalej osiem rzędów foteli, pięć ostatnich na stopniowalnej widowni , na podłodze wykładzina dywanowa, dwoje drzwi zasuniętych kotarą

Widok na salę – z przodu duże pufy, dalej osiem rzędów foteli, pięć ostatnich na stopniowalnej widowni , na podłodze wykładzina dywanowa, dwoje drzwi zasuniętych kotarą

Na drugiej kondygnacji za Kinem CK znajdują się toalety przeznaczone dla Osób z Niepełnosprawnością, a w toalecie damskiej znajduje się przewijak dla niemowląt.

Sala LTT
Sale prób Lubelskiego Teatru Tańca i Centrum Ruchu znajdują się na pierwszym piętrze. Od windy kierujemy się w lewo, mijamy salę kinową i skręcamy z korytarz naprzeciwko schodów.

 

Kontakt ws. dostępności:
Ksenia Duńska
tel: 81 466 61 12 (do godziny 15:30)
e-mail: ksenia@ck.lublin.pl


 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl