Przejdź do treści

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Dostępność architektoniczna

Nagranie w języku PJM dotyczące dostępności Centrum Kultury w Lublinie:

 

Dojazd i wejście do budynku
Budynek Centrum Kultury mieści się przy ulicy Peowiaków 12, w pobliżu przystanków autobusowych przy ulicy 3 Maja, Narutowicza i Okopowej.
Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić tutaj. 
Główne wejście do budynku znajduje na placu pokrytym gładka nawierzchnią. Idąc od placu Litewskiego, po prawej stronie znajdziemy trakt komunikacyjny pozbawiony przeszkód architektonicznych prowadzący do drzwi.

Plac przed Centrum Kultury, nawierzchnia równa z elementami wypukłymi, pokazana droga do głównego wejścia bez barier architektonicznych

Od strony placu Kaczyńskiego droga do budynku prowadzi alejkami parkowymi z jedną przeszkodą (nawierzchnia na fragmencie w otoczeniu pomnika to kamienie i podkłady kolejowe).

Istnieje możliwość podjazdu bezpośrednio pod drzwi budynku, należy to jednak zgłosić wcześniej ochronie budynku (tel. 81 466 61 33).
Główne drzwi wejściowe są szerokie (szerokość: 184 cm) i latem otwierają się automatycznie. Zimą stosowany jest podwójny system drzwi i wtedy przeszkodą mogą być ciężkie drzwi skrzydłowe. Po otworzeniu jednego skrzydła szerokość przejazdu wynosi 92 cm. Ochrona budynku ma podgląd na drzwi i w razie potrzeby pomaga w pokonaniu przeszkód. Na drzwiach znajduje się przycisk, sygnalizujący potrzebę asysty.

Główny hol i kasa

W głębi holu głównego, po prawej stronie znajduje się szatnia, bliżej środka – stanowisko ochrony, po lewej za filarem kasa i winda o wymiarach 110 cm na 230 cm. Stanowisko ochrony i kasa posiadają wysokie lady (115 cm).

Toalety
Najbliższa toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza na parterze tam tez jest przewijak dla niemowląt i nocniki, kolejne na pierwszym piętrze, gdzie można dotrzeć windą (z windy prosto i w lewo, za Salą Kinowa i schodami). Drzwi zewnętrzne do toalety mają szerokość 97 cm, drzwi wewnętrzne 90 cm.

Sala Widowiskowa
Sala Widowiskowa znajduje się na parterze, na lewo od drzwi wejściowych. Prowadzą do niej bezprogowe drzwi o szerokości 98 cm.

Otwarte drzwi do Sali widowiskowej, podłoga równa i gładka, brak progu

Otwarte drzwi do Sali widowiskowej, podłoga równa i gładka, brak progu

Widownia ustawiona jest na stopniach o zmiennej wysokości (od 40 do 50 cm). Osoba z ograniczeniami ruchu może zająć miejsce w pierwszym rzędzie, podobnie osoby Głuche, jeśli wydarzenie jest tłumaczone na PJM.

Kawiarnia Centralna i Księgarnia Dosłowna
W korytarzu na wprost wejścia, po prawej stronie znajduje się księgarnia, do której prowadzą bezprogowe drzwi o szerokości 100 cm , a po lewej stronie kawiarnia – drzwi o szerokości 97 cm. W kawiarni utrudnieniem są gęsto ustawione stoliki oraz zbyt wysoka lada. Drzwi do księgarni i kawiarni są otwarte w czasie pracy tych miejsc.

 

Wirydarz
Wirydarz znajduje się w korytarzu na wprost wejścia głównego, po lewej stronie. Aby bez przeszkód dostać się na teren Wirydarza na wózku, lub z wózkiem, należy skierować się do drugiego wejścia za zakrętem w lewo gdzie znajduje się podjazd. Drzwi mają szerokość 100 cm, podjazd pod kątem 30 stopni. Nawierzchnia na wirydarzu to dość równa kostka.

Podjazd dla wózków na wirydarzu, nawierzchnia nierówna - kostka, w tle kawiarnia plenerowa, krzesła, parasole, drzewa

Podjazd dla wózków na wirydarzu, nawierzchnia nierówna – kostka, w tle kawiarnia plenerowa, krzesła, parasole, drzewa

Galeria Biała
Galeria Biała znajduje się na parterze budynku, do wszystkich sal wystawienniczych prowadzą drzwi o szerokości 94 cm otwarte podczas pracy Galerii. Do Patio Galerii prowadzą ciężkie, trudne do otworzenia drzwi. Galeria zapewnia dostęp alternatywny do poziomu (-1) – schodami.

Podczas wystaw przestrzeń każdorazowo jest aranżowana inaczej, więc czasowo mogą wystąpić utrudnienia będące wynikiem działań artystycznych.

Kondygnacja druga i trzecia budynku Centrum Kultury

Na drugą i trzecią kondygnację można dostać się windą, która znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Winda ma wymiary 110 cm na 230 cm. W windzie są poręcze. Winda nie posiada lustra na tylnej ścianie. Nie ma komunikatów głosowych w windzie. Piętra są oznaczone alfabetem Brailla.

Widok na windę – otwarte drzwi windy, poręcz po prawej, wjazd bezprogowy

Sala Czarna
Sala Czarna znajduje się na wprost windy, prowadzają do niej dwie pary bezprogowych drzwi o szerokości 99 cm. W Sali Czarnej znajduje się parkiet lub podłoga baletowa i stopniowalna widownia (poduszki na podestach bez oparć).

Kino CK
Kino CK zlokalizowane jest po lewej stronie od windy. Prowadzą do niego dwie pary drzwi o wymiarach 97 cm. W Kinie CK jest stała widownia, zamontowane na stałe fotele, częściowo stopniowalna. Wykorzystywane bywają też duże pufy jako dodatkowe miejsca. Na podłodze Kina CK jest wykładzina dywanowa, co nieco utrudnia poruszanie się wózkiem.

Widok na salę – z przodu duże pufy, dalej osiem rzędów foteli, pięć ostatnich na stopniowalnej widowni , na podłodze wykładzina dywanowa, dwoje drzwi zasuniętych kotarą

Widok na salę – z przodu duże pufy, dalej osiem rzędów foteli, pięć ostatnich na stopniowalnej widowni , na podłodze wykładzina dywanowa, dwoje drzwi zasuniętych kotarą

Na drugiej kondygnacji za Kinem CK znajdują się toalety przeznaczone dla Osób z Niepełnosprawnością, a w toalecie damskiej znajduje się przewijak dla niemowląt.

Sala LTT
Sale prób Lubelskiego Teatru Tańca i Centrum Ruchu znajdują się na pierwszym piętrze. Od windy kierujemy się w lewo, mijamy salę kinową i skręcamy z korytarz naprzeciwko schodów.

 


Informacje dodatkowe / Ułatwienia W Centrum Kultury są oznaczenia kontrastowe na schodach i powierzchniach przeszklonych. W Centrum Kultury nie ma pętli indukcyjnej. W Centrum Kultury nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Centrum Kultury na chwilę obecną nie oferuje stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz asysty dla osób z niepełnosprawnościami. Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego lub asysty na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą w Centrum Kultury, zostaną one zapewnione.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem:
telefonu numer 81 466 61 00

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Centrum Kultury przekaże taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Centrum Kultury w Lublinie lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Centrum Kultury zrealizują żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Centrum Kultury niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponują termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Centrum Kultury zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl