Przejdź do treści
Teatr

International Network for Contemporary Performing Arts: zgłoszenia

East European Performing Arts Platform w 2017 roku kontynuuje współpracę z International Network for Contemporary Performing Arts.

International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) jest siecią ponad 500 instytucji i organizacji z całego świata działających w obszarze sztuk performatywnych: teatr, taniec, cyrk, tba, nowe media. Wśród członków sieci znajdują się festiwale, zespoły, domy produkcyjne, teatry, ośrodki badawcze, szkoły wyższe i instytucje administracji państwowej.
Głównym zadaniem IETM jest stymulowanie rozwoju, jakości i relacji współczesnych sztuk performatywnych w kontekście globalnym, poprzez:
– profesjonalne sieciowanie
– dynamiczną wymianę informacji
– transfer wiedzy i promocję dobrych praktyk

Od 2016 roku już sześcioro artystów, animatorów i teoretyków teatralnych z krajów Partnerstwa Wschodniego otrzymało długoterminowe wsparcie mające na celu uczestnictwo w zjazdach plenarnych sieci IETM. W wiosennym naborze w 2017 r. przewidziano przyznanie miejsca w grupie dla artysty/animatora/ teoretyka związanego z lubelską organizacją lub instytucją kultury.
Aplikującą/ym może być osoba związana z organizacją/instytucją działającą w Lublinie, w obszarze sztuk performatywnych, nie będącą w chwili aplikowania członkiem IETM.

Zgłoszenia do programu (w języku angielskim) zawierające formularz przyjmujemy do 28 lutego 2017 pod adresem e-mail: molik.ewa@gmail.com.
Wybrana osoba zostanie powiadomiona przez biuro EEPAP w terminie do 10 marca. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia w Bukareszcie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl