Przejdź do treści
Edukacja/Spotkanie

10. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa

1 kwietnia zakończyła się jubileuszowa, 10. edycja Polsko-Ukraińskich Mistrzów Słowa.
Podczas koncertu galowego „Polska i Ukraina słowem pisane” Zespół Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie – główny organizator tego przedsięwzięcia, został uhonorowany grawertonem od Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.
Wyróżnienia zostały wręczone w uznaniu zasług na rzecz upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kultury polskiej i ukraińskiej z podziękowaniem za popularyzację i promowanie wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży literatury obu narodów oraz recytacji i sztuki żywego słowa.

Anna Krawczyk – komisarz i pomysłodawca obu konkursów i Spotkań, kierownik Edukacji Kulturalnej – otrzymała nagrodę okolicznościową, a pozostali członkowie zespołu: Małgorzata Kobus, Joanna Kolstrung i Michał Skorżyński z tej okazji zostali uhonorowani Dyplomami Prezydenta Miasta Lublin.
Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa rozwijają polsko-ukraińskie kontakty kulturalne, promują polską i ukraińską literaturę, umożliwiają mniejszościom narodowym realizację potrzeb kulturalnych. Są także okazją do osobistych spotkań młodzieży i dorosłych obydwu narodów. Spotkania te umacniają również partnerstwo miast Lublina i Łucka.

Dyplomami Prezydenta zostali uhonorowani również przedstawiciele współorganizatorów oraz osoby, które wspierają wydarzenie od strony merytorycznej i organizacyjnej, m.in. Grzegorz Kuprianowicz i Andrzej Saweneć (Towarzystwo Ukraińskie), Anna Choma-Suwała (Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS), Nadia Dąbek-Gergało (Centrum Europy Wschodniej UMCS), Anna Kistelska (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie), Nina Poremska (Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku), Sofija Mulyar i Natalija Katrencikova (Wołyńska Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łucku – główne współorganizatorki Konkursu Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie) oraz Mateusz Nowak (współorganizator i doradca merytoryczny).

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl