Przejdź do treści
Festiwal/Film

Oddaj krew podczas Splat!FilmFest

18, 19 i 20 września widzowie filmów prezentowanych podczas tegorocznej edycji Splat!FilmFest i mieszkańcy Lublina będą mogli w skorzystać z mobilnego punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa który będzie funkcjonował przy Centrum Kultury. 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl