Oświadczenie dotyczące wystąpienia pokontrolnego Prezydenta Miasta Lublin

1. Stanowczo podkreślamy, że wynik kontroli skończył się oceną POZYTYWNĄ, ze wskazaniem zaleceń do wdrożenia. Nie stwierdzono złamania prawa ani naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Większość zaleceń pokontrolnych jest już nieaktualna ponieważ na długo przed otrzymaniem wystąpienia pokontrolnego Centrum Kultury w Lublinie wprowadziło już szereg zmian w wewnętrznych dokumentach.

2. Centrum Kultury w Lublinie oświadcza, że relacje i zasady współpracy pomiędzy Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwem Edukacji Kulturalnej były już przedmiotem wcześniejszych kontroli i nigdy nie sformułowano żadnych zarzutów złamania prawa co do zasad współpracy. W 2017 roku całkowicie zmienił się zarząd Towarzystwa Edukacji Kulturalnej.

3. Przypominamy, że Towarzystwo Edukacji Kulturalnej zostało powołane w 1997 roku na potrzeby realizacji i obsługi projektów Centrum Kultury w Lublinie i Miasta. Istnieje jako samodzielna organizacja pozarządowa, jednakże z założenia związana z Centrum Kultury w Lublinie, w celu pozyskiwania środków finansowych na projekty, których realizacja bez Towarzystwa Edukacji Kulturalnej w ogóle nie byłaby możliwa. Wynika to z zasad finansowania konkursów, na przykład organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie istnieje określona, niewielka liczba projektów z danej dziedziny, które mogą zostać dofinansowane w danym roku.
Tego rodzaju kooperacja samorządowych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć kulturalnych jest zjawiskiem powszechnym w skali kraju.

4. Zarzut braku przejrzystości finansów Towarzystwa Edukacji Kulturalnej jest nietrafny. Wszystkie rozliczenia były kontrolowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach raportów, zawierających podsumowanie merytoryczne i finansowe projektów. Dzięki temu Towarzystwo Edukacji Kulturalnej posiada w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysoką ocenę zarówno merytoryczną, jak i organizacyjną.

5. Towarzystwo Edukacji Kulturalnej służy kulturze Lublina od 21 lat. Tylko w okresie 2012-2017 pozyskało na programy współrealizowane z Centrum Kultury w Lublinie kwotę 2.159.000 zł, w szczególności z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, a także od sponsorów. Kwota 1.637.000 zł środków Centrum Kultury w Lublinie stanowiła wkład własny do projektów grantowych realizowanych z funduszy m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 


Zobacz również

FreshMail.pl