Przejdź do treści
Warsztaty/Wizualne

Negatyw jako partytura – warsztat fotograficzny

Pracownia Fotografii Centrum Kultury zaprasza na warsztaty fotograficzne z Pawłem Żakiem „Negatyw jako partytura – niestandardowe techniki ciemniowe”

Tematem warsztatów będą techniki wykonywania powiększeń w klasycznej ciemni. Podczas pracy zrezygnujemy z kryterium poprawności technicznej kopii, skupiając się na interpretacji obrazu, wzmacniając jego emocjonalny i plastyczny wyraz.
Podstawową techniką która zostanie zaprezentowana i przećwiczona w ramach warsztatów będzie technika wywoływania infekcyjnego (lith). Zaprezentowane zostaną także inne techniki mechanicznego i chemicznego wpływania na wygląd finalnej odbitki.

Warsztaty odbędą się w dniach 14-16 września. Materiałem do pracy ciemniowej będą negatywy powstałe podczas pierwszego dnia warsztatów w zaimprowizowanym studio (praca z martwą naturą i światłem) oraz negatywy przyniesione przez uczestników warsztatów.

Opłata za trzy dni warsztatów wynosi 650 zł. Ilość uczestników jest ograniczona – 4 osoby. Pracownia zapewnia chemię, negatywy, papiery fotograficzne, ciemnię.

Zapisy pod adresem e-mail: marcin.sudzinski@gmail.com przyjmujemy  do 7 września.
Wpłatę za warsztaty przyjmujemy na konto Centrum Kultury w Lublinie:
Pekao SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

PROGRAM:
14.09:

– „Negatyw jako partytura” – wykład wprowadzający
– sesja fotograficzna „Martwa natura i światło”
– wywołanie negatywów
15.09:
– wprowadzenie teoretyczne do pracy z wywoływaniem infekcyjnym
– analiza negatywów pod kątem wyboru do w/w techniki
– indywidualna praca ciemniowa pod opieką prowadzącego
– podsumowanie – analiza rezultatów
16.09
– wprowadzenie teoretyczne do innych technik ciemniowych
– indywidualna praca ciemniowa pod opieką prowadzącego
– podsumowanie – analiza rezultatów, wskazówki do pracy własnej


Paweł Żak studiował nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył Wydział Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wykłada fotografię na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższym Studium Fotografii ZPAF. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od roku 1995. Laureat m.in. Prix de la Lumierre w European Photography Contest- Vevey,1998. W jego twórczości można wyróżnić dwa nurty: fotografii inscenizowanej o charakterze symbolicznym i minimalistycznej kompozycyjnie fotografii będącej studiami z natury najczęściej roślin, owoców, czasem pejzażu . Wiele jego prac powstaje przy użyciu nietypowych technik kopiowania dających w rezultacie unikatowe odbitki.
Najbardziej znane serie jego prac to „Opowieści” i „Bez tytułu” – fotografie martwych natur i kwiatów. Szczególnie ważnym w twórczości artysty był cykl „Bliski znajomy” – cykl zdjęć autoportretowych. W 2017 wydał album pod tytułem „i inne martwe natury” będący podsumowaniem cyklu nad którym pracował od 2008 roku.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl