Przejdź do treści

Wyróżnienia dla pracowników Edukacji Kulturalnej

9 listopada 2018 r. odbył się Jubileuszowy Koncert Galowy 10. Konkursu Poezji Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego „Ojczyzno moja najmilsza”.

Podczas koncertu zespół Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie został uhonorowany grawertonem od Prezydenta Miasta dr Krzysztofa Żuka „w uznaniu zasług na rzecz upowszechniania niematerialnego dziedzictwa polskiej literatury i muzyki”, który wręczył Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach.

Na ręce pani Anny Krawczyk – kierownika zespołu Edukacja Kulturalna – został przekazany również Dyplom Uznania dla zespołu od Wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka „za świadectwo szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, budzenie świadomej odpowiedzialności za dobro wspólne wśród mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego oraz dbałość o wzmocnienie ich trwałej identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, a także za profesjonalne propagowanie kultury żywego słowa wyrażane poprzez podjęcie i organizowanie dziesięciu edycji Konkursu”. Dyplom wręczył zastępca dyrektora Biura Wojewody – Dawid Kostecki.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin wyróżniona została pani Anna Krawczyk.
Koordynatorka Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej pani Joanna Kolstrung odebrała nagrodę okolicznościową, a pozostali członkowie zespołu: Anna Krawczyk, Małgorzata Kobus i Michał Skorżyński otrzymali Dyplomy Prezydenta Miasta Lublin.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl