Przejdź do treści
Dla Dzieci/Edukacja

Kurs Sztuczka – nowy nabór

Po cyklu jesiennym zrealizowanym na przełomie 2018 i 2019 roku proponujemy kontynuację nowej formuły zajęć, która pozwoli pracować ze stałą grupą dzieci w cyklu 14 zajęć.

Kurs Sztuczka to propozycja dla dzieci i rodziców nastawionych na bardziej długotrwały i harmonijny rozwój i długofalowe wzmacnianie dzieci w różnych obszarach. Proponowana forma zajęć ma wprowadzić dzieci w proces kształtowania ich umiejętności i kompetencji w szerszej perspektywie czasowej, co daje dziecku dużo większe możliwości, niż w trakcie jednorazowego, sporadycznego korzystania z zajęć, w związku z tym nie przewidujemy możliwości jednorazowego dołączania do grupy zajęciowej. W obrębie każdych zajęć przewidziane są dwie grupy wiekowe 3-5 i 6-9 lat.

Przygotowaliśmy dwa rodzaje zajęć:

NuciMiSie – kurs muzykowania dla dzieci
– doskonalenie poczucia rytmu u dzieci,
– nauka poprawnej techniki gry na instrumentach perkusyjnych,
– nauka różnych rytmów oraz znaków prezentowanych przez dyrygenta,
– tworzenie własnych prostych piosenek, które zostaną zaprezentowane na koncercie kończącym kurs,
– gwarantujemy instrumentarium: (jembe, surda – bębny basowe, caixa, repinique, agogo, tamborimy, chocalho, cuica, bum bum rurki).

zapisy do 15 lutego 2019: nucimisie@gmail.com
wtorki: 16:00- 17:00 (grupa młodsza*); 17:30- 18:30 (grupa starsza)
pierwsze zajęcia: 26 lutego
prowadzenie: Sylwia Lasok

Główka pracuje – kurs koncentracji i kreatywności dla dzieci
– rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i koncentracji uwagi,
– ćwiczenia rozwijające percepcję, pamięć i twórcze myślenie,
– umacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie,
– umiejętność sporządzania notatek Mind Maping,
– nabywanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
– nauka odpoczynku i relaksacji,
– elementy kinezjologii edukacyjnej – ćwiczenia integrujące umysł i ciało, usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, podnoszące efektywność uczenia, zwiększające potencjał intelektualny dziecka, uczące jak kontrolować emocje,
– nauka żonglowania wpływającego pozytywnie na równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, integrację półkul mózgowych, poszerzenie pola widzenia, koncentrację uwagi, cierpliwość i wytrwałość w działaniu, a także właściwą postawę ciała.

zapisy do 15 lutego 2019: pracujeglowka@gmail.com
czwartki: 16:00- 17:00 (grupa młodsza*); 17:30- 18:30 (grupa starsza)
pierwsze zajęcia: 28 lutego
prowadzenie: Sylwia Prybuła

*zajęcia dla dzieci 3-5 lat odbywają się z rodzicami/opiekunami, którzy są ich aktywnymi uczestnikami

Cały cykl obejmuje 14 spotkań od końca lutego do połowy czerwca. Ze względu na rozwojowy charakter pracy w grupie przyjmujemy zgłoszenia tylko na cały kurs. Praca realizowana jest w małych grupach i w związku z tym ilość miejsc jest ograniczona. W ramach zajęć zapewniamy profesjonalną kadrę i materiały dydaktyczne.

W obrębie każdych zajęć przewidziane są dwie grupy wiekowe 3-5 i 6-9 lat
Prosimy o wskazanie, do której grupy wiekowej zgłaszane jest dziecko
koszt kursu: 250 zł

UWAGA! Po potwierdzeniu przyjęcia do grupy będzie można dokonać przelewu na konto Centrum Kultury w Lublinie (informacja zostanie podana w mailu) lub opłacić kurs bezpośrednio w kasie Centrum Kultury
Formatka do tytułu przelewu: zajęcia: NuciMisie lub Główka pracuje, grupa: młodsza lub starsza, imię i nazwisko dziecka

Kasa CK czynna:
pon. – pt. w godz. 10.00-19.00 oraz na godzinę przed wydarzeniem

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl