Przejdź do treści
Edukacja/Spotkanie

XII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa

Przed nami święto słowa i recytacji. W dniach 5-7 kwietnia 2019 odbędzie się wspólny, międzynarodowy finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej i XII Konkursu Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie.

Konkursy promują literaturę i kulturę ukraińską oraz kulturę żywego słowa. Odbywały się w dwóch kategoriach: recytacja i wywiedzione ze słowa. W finałowym spotkaniu wezmą udział najlepsi recytatorzy i recytatorki z Polski i Ukrainy wyłonieni podczas przesłuchań konkursowych. W ramach programu zapraszamy na prezentacje konkursowe oraz koncert galowy.

PROGRAM:

6.04, godz. 12:00, 16:00 – prezentacje konkursowe / Sala Czarna
7.04, godz. 12:00 – „Ukraina i Polska słowem pisane” – koncert galowy / Sala Widowiskowa

Wydarzenie odbywa się pod patronatem:
Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie
Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
Marszałka Województwa Lubelskiego
Prezydenta Miasta Lublin
Rady Miasta Łuck
Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

Współorganizatorzy:
Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku
Towarzystwo Ukraińskie
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Departament Kultury Rady Miasta Łucka
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl