Przejdź do treści
Edukacja

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Konkurs jest imprezą otwartą dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych. Uczestnicy prezentują się w jednej z czterech kategorii: recytacja, wywiedzione ze słowa, teatr jednego aktora oraz poezja śpiewana.

Protokół z obrad jury Turnieju Wojewódzkiego (29-30.04)

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 marca 2019 r.
Turniej Powiatowy (powiat lubelski ziemski i grodzki) odbędzie się 28 marca o godz. 10:00 w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie.

Zobacz Regulamin
Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze słowa – karta zgłoszenia
Turniej Poezji Śpiewanej – karta zgłoszenia
Turniej Teatrów Jednego Aktora – karta zgłoszenia

Laureaci Turnieju Powiatowego wezmą udział w Turnieju Wojewódzkim w dniach 29-30 kwietnia 2019 r.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl