Przejdź do treści
Edukacja/Warsztaty

Playworking w teorii i w praktyce – kurs playworkingu

Playworking to dziedzina z pogranicza pedagogiki i animacji kultury, uwzględniająca indywidualną ścieżkę rozwoju każdego dziecka. Szkolenie daje możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji i kompetencji w pracy z dziećmi.

W roku ubiegłym kurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wszystkie osoby biorące w nim udział zdecydowały się na praktykę w Rezerwacie Dzikich Dzieci, którą zapewniamy również w tym roku. Dla wszystkich uczestników, którzy zdecydują się na staż w Rezerwacie kurs jest nieodpłatny. Zapraszamy szczególnie osoby, które już pracują z dziećmi (w świetlicach opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach kultury) oraz absolwentów kierunków: ratownictwo medyczne, pedagogika, animacja kultury, architektura krajobrazu i pokrewne.

Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny oraz skan oświadczenia o niekaralności prosimy przesyłać na adres: rezerwatdzikichdzieci@gmail.com do 5 czerwca W tytule maila należy wpisać: Nabór na kurs playworkerski, imię i nazwisko uczestnika

Kurs odbywa się w dniach 11-15 czerwca, w godz. 10:00 – 17:00  (Sala prób nr 1 Centrum Kultury oraz w Rezerwacie Dzikich Dzieci)
poprowadzenie: Max Muller: certyfikowany wykładowca i doradca ds. Quality in Play i Celebrating Quality, dyplomowany Playworker w stopniu CACHE Level 5 Diploma. Z wykształcenia inżynier mechanik stale współpracujący z organizacją London Play.

Wyniki rekrutacji: 6 czerwca
Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych: 7 czerwca, godz. 18:00
Sala Mała Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Kontakt: Pracownia Sztuczka, tel. 81 466 61 47

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl