„PROJECT 2/3” – rezydencja artystyczna Tanii Soubry

W dniach 6-20.09.2019 r. w Centrum Kultury w Lublinie będzie trwała rezydencja artystyczna Tanii Soubry. Rezydencja odbywać się będzie w ramach programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

Tania Soubry jest performerką, tancerką, choreografką i artystką multidyscyplinarną pracującą w zachodzących na siebie powiązaniach tekstu, tańca, muzyki oraz sztuki performance. W swojej praktyce artystycznej odwołuje się do teatru świadomości i mitu, z naciskiem na doświadczenie poprzez ciało i użycie głosu z wykorzystaniem tekstu, śpiewu oraz ruchu. Wszystkie te elementy wchodzą ze sobą we wzajemną relację w poszukiwaniu wewnętrznych i zewnętrznych momentów granicznych. W swojej sztuce zajmuje się współczesnym stanem świata, zadaje pytania dotyczące wyzwań z jakimi musi się mierzyć ludzkość. W tym właśnie celu tworzy fikcyjne narracje za pomocą których odnosi się do współczesności, aby zaproponować potencjalne rozwiązania dotyczące możliwych przyszłości.

W trakcie rezydencji przez kilka dni towarzyszyć jej będzie Michael Picknett – performer oraz twórca muzyki.

Artystka brała udział w programie badawczym dotyczącym choreografii i kompozycji o nazwie „Prototype II, Vocal presence in choreographic scores” (Royaumont, France, 2014-2015) oraz brała udział w programie wspierającego artystów w Conway Hall w Halborn (2014-2016). W 2002 była uczestniczką programu dance web.

Jej spektakle były pokazywane w wielu krajach na całym świecie. Tańczyła dla różnych kompanii oraz współpracowała z takimi choreografami jak: Tino Seghal, Filip Markiewitz oraz Simonetta Alessandri. Współpracowała również w ramach różnych kolektywów artystycznych, m.in. w ramach Exit Map. Występowała w „Circadanse” w ramach Luxembourg Pavillon w Szanghaju (2010) oraz „Paradiso Luxxemburgo Pavillon” autorstwa Filipa Markiewicza w ramach Biennale w Wenecji (2015).
Stworzyła następujące prace:
„Soul-scapes” (2018) we współpracy z Catherien Elsen;
„beat’n’shine” (2013-2014) we współpracy z Nuno Brito; (projekt trwał cały rok i składał się z 8 rezydencji rozproszonych po Europie, zorganizowany m.in. dzięki „Trois C-L”);
„soulsongdances” (2013); „Two people coming together” (2009), „I’ll crane for you” (2008) – adaptacja solowej pracy Debory Hay;
„Back to the roots with Jimy” (2008); „it (insted of twenty-one-words)” 2006,
„Wholly” (2003)

Projekt rezydencyjny PROJECT 2/3 ma na celu:
– wymianę doświadczeń i wiedzy o tańcu współczesnym w Polsce i Luksemburgu;
– wymianę artystyczną z lokalnymi twórcami i dialog z lokalną publicznością;
– umożliwienie autorefleksji i przyjrzenia się własnej praktyce choreograficznej oraz metodzie twórczej w warunkach międzykulturowej wymiany artystycznej.

Projekt współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach Programu rezydencyjnego PROJECT 2/3

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl