Przejdź do treści

Wyniki konkursu na projekt obiektu małej architektury

Znamy wyniki konkursu na obiekt małej architektury.

Konkurs został rozstrzygnięty przyznaniem czterech równorzędnych nagród w wysokości 3250 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł brutto każda autorom projektów o numerach:
– 030819 – autorka: Angelika Pluta (Warszawa)
– 515253 – autor: Jan Podleśny (Wrocław)
– 768619 – autor: Jerzy Dobrzański (Rzeszów)
– 772233 – autorka: Gabriela Bartczak (Warszawa)

Zobacz protokół z obrad sądu konkursowego

Odmienny od pierwotnie założonego podział funduszu nagród i wyróżnień przez sąd konkursowy wynika z wysokiego poziomu prac. Jury jest przekonane, że wybór jednego z nich do wdrożenia wymaga porównania prototypów wszystkich nagrodzonych prac. Organizatorzy konkursu podjęli więc decyzję o przetestowaniu i dyskusji nad zastosowaniem projektów w rzeczywistym kontekście funkcjonalno-krajobrazowym. W przypadku, gdy kwota zabezpieczona na wykonanie prototypów okaże się niewystarczająca, wykonanie części z nich zostanie odroczone w czasie, do momentu pozyskania dodatkowych środków finansowych. Przetestowanie prototypów w przestrzeni pozwoli na podjęcie bardziej świadomej decyzji odnośnie tego, który z projektów ostatecznie zostanie wdrożony w Lublinie.
Jednocześnie Organizator konkursu i Zamawiający chętnie przyjmą od laureatów konkursu ewentualne sugestie dotyczące sposobu i wykonawcy prototypów w oparciu o ich projekty, pozwalających uzyskać wysoką jakość przy niskich kosztach.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl