Przejdź do treści
Edukacja/Muzyka/Teatr

11. Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej

Za nami Konkurs, którego celem jest dialog o współczesnym rozumieniu pojęcia patriotyzm, afirmacja wolności, opowiadanie o miłości do miejsca i ludzi, którzy są naszym domem. W roku jubileuszu 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej chcemy zwrócić uwagę na ideę unijności – współpracy międzynarodowej oraz postawy otwartości na budowanie wielokulturowego społeczeństwa.

Konkurs składał się z dwóch Turniejów: Poezji i Prozy oraz Turnieju Pieśni.
Szczegóły dotyczące repertuaru znajdują się w regulaminie Konkursu.

Turniej Poezji i Prozy – konkurs recytatorski
17-18 października 2019
Sala Czarna Centrum Kultury w Lublinie
17.10 / godz. 12.00 – dzieci i młodzież szkolna (szkoła podstawowa)
18.10 / godz. 12.00 – młodzież szkolna (szkoły ponadpodstawowe), dorośli i seniorzy

Turniej Pieśni – konkurs wokalny
25-27 października 2019
Sala Widowiskowa Centrum kultury w Lublinie
25.10 / godz. 12.00 blok I – chóry; godz. 16.00 blok II – chóry
26.10 / godz. 11.00 – chóry; 16.00 – soliści i zespoły wokalne
27.10 / godz. 11.00 – soliści i zespoły wokalne

Odczytanie protokołu / ogłoszenie wyników Konkursu – nastąpiło dnia 10 listopada
podczas Jubileuszowego Koncertu Galowego w Centrum Spotkania Kultur

Zobacz Protokół z obrad Jury

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów oraz dorosłych mieszkańców miasta Lublin oraz województwa lubelskiego. Liczba zgłoszeń z placówki (szkoła, ośrodek kultury, parafia) – nie więcej niż 2 podmioty wykonawcze w każdej kategorii . Zachęcamy do przeprowadzenia wstępnych eliminacji w obrębie placówki. Wykonawcy dorośli mogą zgłaszać się indywidualnie.
Prawidłowo wypełnione i podpisane karty zgłoszenia (tytuł utworu, autor tekstu, autor muzyki, dane do kontaktu, RODO) należy dostarczyć osobiście, listownie bądź drogą mailową (skan podpisanego dokumentu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2019 r. na adres Edukacji Kulturalnej.
Edukacja Kulturalna
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12, pok 223
20-007 Lublin
edukacja@ck.localhost

UWAGA! Karty niewypełnione w całości nie będą uwzględniane.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl