Przejdź do treści
Taniec/Teatr

Terytoria choreografii 2020: ogłoszenie wyników konkursu

Znamy wyniki konkursu na realizację spektaklu wokół sylwetki Marie Rambert w ramach projektu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy.

Zgodnie z regulaminem konkursu na realizację spektaklu wokół sylwetki Marie Rambert w ramach projektu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy (2020) w dniu 13 listopada 2019 roku podczas Konferencji Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy, organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza oraz Instytut Muzyki i Tańca w Centrum Kultury w Lublinie (12-13 listopada 2019)odbyło się posiedzenie zespołu opiniującego wnioski złożone do konkursu.

Komisję stanowili:
1. Barbara Schabowska-Maszenda (Instytut Adama Mickiewicza)
2. Aleksandra Dziurosz (Instytut Muzyki i Tańca)
3. Ryszard Kalinowski (Lubelski Teatr Tańca / Centrum Kultury w Lublinie)
4. Joanna Leśnierowska (Art Stations Foundation)
5. Grzegorz Pańtak (ekspert niezależny)
Sekretarzem komisji była Marta Szymańska – bez prawa głosu.

Każda osoba w komisji mogła oddać jeden głos. Do programu zostało zgłoszonych 8 aplikacji. W pierwszym etapie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków. Odrzucono 4 wnioski ze względu na niezgodności formalne. W wyniku dalszych prac zostały rozpatrzone 4 aplikacje.

Zwycięską ofertą została aplikacja:
Dance [SIC!] Association
Tytuł projektu: “Rambert. Tryptyk”

Pomysł: Małgorzata Dzierżoń, Anna Akabali, Joanna M. Czajkowska

Zespół opiniujący zdecydował o przyznaniu dotacji w wysokości 138 000 zł brutto z wnioskowanych 144 000 zł brutto.

Projekt Terytoria choreografii – nowe szlaki awangard organizowany jest przezInstytut Adama Mickiewicza we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie i Art Stations Foundation oraz partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl