Przejdź do treści
Edukacja

Turniej Wojewódzki 15. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej

Konkurs promuje literaturę i kulturę ukraińską oraz kulturę żywego słowa.  Odbywa się w dwóch kategoriach: recytacja i wywiedzione ze słowa. Konkurs jest imprezą otwartą dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych. Uczestnicy (powinni mieć ukończone 15 lat) prezentują dwa utwory z literatury ukraińskiej (proza lub wiersz w całości lub fragmentach, kolaż tekstów) w języku polskim lub ukraińskim.

Po prezentacjach konkursowych nastąpi ogłoszenie wyników Turnieju Wojewódzkiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego.
Turniej Wojewódzki odbędzie się 27 lutego o godz. 11:00 w Sali Czarnej Centrum Kultury.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej i Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa: regulamin
Turniej Wojewódzki: karta uczestnika

Karta zgłoszenia dla recytatorów z Polski

Wyłonieni laureaci z województwa lubelskiego wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, które odbędą się w dniach 18-20 września 2020 r. w Pałacu Kultury w Łucku.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl