Przejdź do treści

Wiemy już, jaka będzie przyszłość kultury – zobacz raport z badań

Mając świadomość nowych wyzwań dla kultury po czasie izolacji, Centrum Kultury w Lublinie postanowiło poszukać odpowiedzi na to, jak organizować życie kulturalne miasta, jakie oczekiwania mają odbiorcy oraz jak dopasować program działań kulturalnych w nowej – kryzysowej, popandemicznej sytuacji społecznej.

Poniższy raport zawiera wyniki badania, które zrealizowaliśmy, aby poznać opinię na temat przyszłości przedsięwzięć kulturalnych oraz by dowiedzieć się, jakie są obawy i potrzeby uczestników kultury.
Analizując ich wyniki, widzimy, że większość ankietowanych – pomimo różnych obaw będzie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych – po odmrożeniu działalności instytucji kultury.
To daje nam – organizatorom życia kulturalnego – jeszcze większą mobilizację do działania i poszukiwania nowych metod kontaktu z widzami.

Wyniki naszych badań udostępniamy wszystkim aktorom i organizatorom życia kulturalnego w Lublinie oraz w Polsce.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się już niebawem!

Czytaj cały raport

Kilka wniosków z raportu:
– biorący udział w badaniu to mieszkańcy aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym miasta,
– po „odmrożeniu” kultury najchętniej wybierzemy się koncert, w dalszej kolejności pójdziemy do kina i na spektakl,
– najmniej obaw związanych z sytuacją zagrożenia zdrowia towarzyszy nam w przypadku obecności na plenerowych koncertach,
– spośród możliwych wydarzeń rozważanych przez miejskie instytucje kultury najchętniej wzięlibyśmy udział przede wszystkim w kameralnych wydarzeniach w ogródkach letnich na Starym Mieście, następnie w dużym festiwalu w przestrzeni miejskiej oraz plenerowym koncercie znanego artysty na Placu Zamkowym,
– bezpieczeństwo przede wszystkim! Jedynie co piąty badany nie ma żadnych obaw zdrowotnych związanych z uczestnictwem w instytucjonalnej kulturze,
– obawiamy się przede wszystkim niezachowania wymogu odstępów w tłumie, nieprzestrzeganiem procedur sanitarnych przez uczestników lub organizatorów imprez oraz wspólnych przestrzeni jak szatnia czy toalety,
– najpopularniejszą formą kontaktu z kulturą w czasie zawieszenia pracy instytucji było oglądanie spektakli teatralnych, filmów na platformach streamingowych, koncertów, następnie udział w warsztatach i dyskusjach online,
– deklarujemy utrzymanie poziomu wydatków na kulturę podobnego do sprzed pandemii.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-14 maja 2020 r. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż on-line z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety udostępnionego na stronie www oraz dystrybuowanego również szeroko m.in. za pomocą mediów społecznościowych czy mailingu. Respondenci, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniu, wypełniali ankietę w formie elektronicznej. Kwestionariusz składał się z 15 pytań (zamkniętych i otwartych) w tym pytań metryczkowych.

raport powstał na zlecenie Zastępcy Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury w Lublinie, Rafała Kozińskiego;
przygotowanie narzędzia, analiza danych i komentarz: dr Mariusz Gwozda,
Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych;
Zespół badawczy Centrum Kultury w Lublinie: Małgorzata Bartkiewicz, Małgorzata Drozd-Domaciuk, Damian Dubielis, Maciej Rukasz, Gabriela Żuk; współpraca: Malina Łukasiewicz, Małgorzata Szumska (Centrum Kultury w Lublinie); koordynacja projektu: Damian Dubielis; opracowanie merytoryczne raportu: Damian Dubielis; opracowanie graficzne raportu: Katarzyna Barej; korekta: Małgorzata Bartkiewicz; zdjęcia: Malina Łukasiewicz, Maciej Rukasz

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl